שר הפנים אריה דרעי, חתם על טבלת ההנחות בארנונה המגדילה את הזכות לקבל הנחה משמעותית בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה. הזכאות להנחות בארנונה תורחב גם למשתכרים בכ-5% יותר משנה שעברה.

 

בנוסף על כך, על מנת לקבל את ההנחה, כאמור, מקבלי הנחות פוטנציאליים זכאים בשנת 2017, על פי החלטתם ובאופן ולנטרי , להגיש לרשות המקומית, טפסי שכר מ-12 החודשים האחרונים, ולא רק מ-3 החודשים האחרונים, כפי הנהוג בשנים האחרונות. בהתאם להחלטת השר, החישוב יהיה לפי ממוצע של 12 חודשים של שנת הכספים הקודמת, במקום ממוצע של 3 החודשים האחרונים. ההחלטה תיטיב עם התושבים בעלי ההכנסות הנמוכות, להוכחת זכאותם, לפי צורך ממשי להפחתה ביוקר המחיה.


אריה דרעי, שר הפנים:  "טבלת ההנחות עליה חתמתי, היא בשורה של ממש לשכבות החלשות כלכלית בחברה, אשר יקבלו הנחה משמעותית בתשלומי ארנונה לרשות המקומית. זהו צעד נוסף ומשמעותי להפחתת יוקר המחיה בישראל והנטל הכלכלי המוטל על התושבים. בנוסף על כך, האפשרות של התושבים הפונים לקבלת ההנחות, להציג את שכרם לאורך תקופה של שנה, ולא כפי שהיה עד כה, מסייעת רבות להוכחת הזכאות הנדרשת".