מערכת המפעמים מייצגת שותפות של משרד הפנים והרשויות המקומיות וכוללת שמונה מרכזי הדרכה הפרושים ברחבי הארץ. המערכת הינה זרוע ביצועית של משרד הפנים להטמעת מדיניותו בתחומי עיסוקיו השונים ומנוהלת מקצועית על ידי אגף בכיר להדרכה פיתוח ומפעמים הכפוף למנכ"ל משרד הפנים. המפעם (מפעם מלשון פעימה, קצב) מהווה עבור השלטון המקומי גוף אזורי האחראי לסייע לרשויות המקומיות אשר בתחומו הגאוגרפי לפעול לשיפור ביצועיהן באמצעות שיפור הידע המקצועי ותהליכי העבודה. המפעם האזורי פועל בשיתוף עם בכירי הרשות המקומית ובהובלתם, ומסייע בתכנון וליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני; תכנון אסטרטגי; יעוץ; אימון וניהול שותפויות, לצד פעילויות הדרכה והכשרה של נבחרים, מנהלים, עובדים וצוותים ברשות.

לכל מפעם מספר תחומי התמחות ארציים, אשר נוגעים לתחומי ליבת העיסוק של השלטון המקומי בישראל. המפעם המתמחה אחראי לפתח תכניות הדרכה, תורה מוניציפאלית ותהליכים ארגוניים באותם תחומים במשותף עם הגורם המקצועי במשרד הפנים ולהפיצן לכלל הרשויות באמצעות המפעמים האזוריים.

התקצוב השנתי של משרד הפנים להפעלת המערכת הוא 15 מלש"ח. לתקצוב זה מתווסף תקצוב משתנה: תקציב ייעודי של יחידות המשרד, משרדי ממשלה אחרים - המלווים תחומי פעולה של הרשויות המקומיות, תקציבים שמקורם בהחלטות ממשלה והשתתפות רשויות מקומיות.

 

עקרונות מנחים

 

1.         קיום מערכת רלוונטית ואפקטיבית עבור יחידות משרד הפנים ועבור גורמי השלטון המקומי.

2.         הפנית משאבים ותשומת לב ניהולית ומקצועית לרשויות מקומיות מוחלשות.

3.         ניהול מערכת מקצועית, הפועלת בסטנדרטים גבוהים של איכות תוך אימוץ נורמות של מחויבות לשירות וחדשנות.למעבר ​לאתר מערכת המפעמים​​​

  • נושא:

    הזחה: