משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים מפרסמים קולות קוראים. מהותם של הקולות הקוראים היא  ע"פ רוב- הצעה לתמיכה כספית ועזרה  בפרויקטים ספציפיים וכן בנושאים כלליים שברצונם לקדם. בשל כך מפרסמים המשרדים קול קורא לרשויות מקומיות- בהצעה להגשת בקשות לתקצוב- או עזרה עבור הפעלת פרויקטים אלו.

כחלק ממסגרת יישום מטרות ויעדי המשרד:                                                                                 

צמצום פערים בין רשויות מקומיות-וחיזוק רשויות חלשות,  שיפור תהליכים ברשויות המקומיות, הגברת האמון בין משרד הפנים וזרועותיו לרשויות המקומיות, הגברת השקיפות-שיתוף הציבור והנגשת המידע.

אגף בכיר לתכנון מדיניות, בשיתוף אגף למערכות מידע, יצא בפרויקט של פרסום ואיחוד כל הקולות קוראים הרלוונטיים עבור הרשויות המקומיות תחת מסגרת אחת המצו"ב לפניכם.

​ליאור שחר - מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות.​

להערות ניתן לפנות ליחיאל בכתובת הדוא"ל- yechielgo@moin.gov.il​​

  • נושא:

    הזחה: