משרד הפנים פרסם את טבלת מבחן ההכנסה בארנונה לשנת 2017

בדקו זכאותכם והגישו בקשה בהקדם לרשות המקומית!

        

מצ"ב טבלת מבחן ההכנסה הקובעת

 את הזכאות להנחה על פי קריטריונים.

מספר נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת בכספים 2016

1

עד 2,838

מעל 2,838

עד 3,263

מעל 3,263

עד 3,689

2

עד 4,256

מעל 4,256

עד 4,895

מעל 4,895

עד 5,533

3

עד 4,938

מעל 4,938

עד 5,678

מעל 5,678

עד 6,419

4

עד 5,619

מעל 5,619

עד 6,462

מעל 6,462

עד 7,304

5

עד 6,919

מעל 6,919

עד 7,957

מעל 7,957

עד 8,994

6

עד 8,219

מעל 8,219

עד 9,451

מעל 9,451

עד 10,684

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

7

עד 9,519

מעל 9,519

עד 10,946

מעל 10,946

עד 12,374

8

עד 10,818

מעל 10,818

עד 12,441

מעל 12,441

עד 14,064

9

עד 12,118

מעל 12,118

עד 13,963

מעל 13,963

עד 15,754

10 ומעלה

עד 1,346 לנפש

עד 1,548 לנפש

עד 1,750 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%