כתובות וטלפונים

*שירותי רשות האוכלוסין וההגירה: טלפונים: *3450 או 1222-3450
מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה 02-6294855