הדרכות בנושאי בחירות
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
הדרכות בנושאי בחירות 
הדרכות

אחת המשימות החשובות של יחידת הפיקוח הארצי על הבחירות היא הכשרתם והדרכתם של בעלי התפקידים השונים בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.

 

היחידה מכשירה ומדריכה מנהלי בחירות, הממונים מטעם יחידת המפקח על ניהול הבחירות ברשות המקומית וכן מזכירי ועדות הקלפי שתפקידם להבטיח מהלך תקין של ההצבעה במקומות הקלפי מרגע פתיחתם ועד תום ספירת הקולות והעברתם לוועדות הבחירות ברשויות המקומיות.

נושא 
תדריך למזכיר ועדת קלפי מועצות אזוריות

  כללי
מרכז תמיכה ללומדת מזכירי קלפי

 

 

 בחירות

 לרשויות המקומיות 

מצגת הדרכה למזכיר ועדת קלפי ברשות המקומית

מצגת הדרכה למזכיר ועדת קלפי ברשות המקומית

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי בבחירותלרשויות המקומיות

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי רשויות המקומיות

תדריך למזכיר ועדת קלפי רשויות מקומיות

תדריך למזכיר ועדת קלפי רשויות מקומיות

שאלון שינון להכנת מזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות מקומיות

מצגת - התנהלות הרשויות המקומיות לקראת הבחירות

 

 

 בחירות

  למועצות האזוריות

תדריך למזכיר ועדת קלפי מועצות אזוריות

תדריך למזכיר ועדת קלפי מועצות אזוריות

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי בבחירות למועצות אזוריות

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי בבחירות למועצות אזוריות

שאלון שינון להכנת מזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות מקומיות

מצגת הדרכה למזכירי ועדת הקלפי