הדרכות בנושאי בחירות
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
הדרכות בנושאי בחירות 
הדרכות

אחת המשימות החשובות של יחידת הפיקוח הארצי על הבחירות היא הכשרתם והדרכתם של בעלי התפקידים השונים בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות.

 

היחידה מכשירה ומדריכה מנהלי בחירות, הממונים מטעם יחידת המפקח על ניהול הבחירות ברשות המקומית וכן מזכירי ועדות הקלפי שתפקידם להבטיח מהלך תקין של ההצבעה במקומות הקלפי מרגע פתיחתם ועד תום ספירת הקולות והעברתם לוועדות הבחירות ברשויות המקומיות.

נושא 
תדריך למזכיר ועדת קלפי מועצות אזוריות

  כללי
מרכז תמיכה ללומדת מזכירי קלפי

 

 

 בחירות

 לרשויות המקומיות 

מצגת הדרכה למזכיר ועדת קלפי ברשות המקומית

מצגת הדרכה למזכיר ועדת קלפי ברשות המקומית

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי בבחירותלרשויות המקומיות

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי רשויות המקומיות

תדריך למזכיר ועדת קלפי רשויות מקומיות

תדריך למזכיר ועדת קלפי רשויות מקומיות

שאלון שינון להכנת מזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות מקומיות

מצגת - התנהלות הרשויות המקומיות לקראת הבחירות

 

 

 בחירות

  למועצות האזוריות

תדריך למזכיר ועדת קלפי מועצות אזוריות

תדריך למזכיר ועדת קלפי מועצות אזוריות

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי בבחירות למועצות אזוריות

לומדת הכשרה למזכיר וועדת הקלפי בבחירות למועצות אזוריות

שאלון שינון להכנת מזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשויות מקומיות

מצגת הדרכה למזכירי ועדת הקלפי

 

                                                                                                                                                                

 

נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד