בחירות לכנסת
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
נושאים
בחירות לכנסת 
אודות

הבחירות לכנסת מנוהלות על ידי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת המתחילה לפעול, כשלושה חודשים לפני מועד הבחירות שנקבע.

 

יחידת המפקח הארצי על הבחירות, אמונה על הפקת פנקסי הבוחרים לבחירות לכנסת, על משלוח ההודעות לבוחר וכן, ביחד עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, על פרסום תוצאות הבחירות בחתכים שונים.

פנקס הבוחרים הוא רשימה שמית המופקת על ידי יחידת הפיקוח הארצי על הבחירות וכוללת את כל בעלי זכות הבחירה לכנסת. כל מי שהגיע לגיל 18, הנו אזרח ישראלי ושמו ופרטיו האישיים מופיעים ברשימת הבוחרים, רשאי לבחור לכנסת .

המידע המופיע בפנקס הבוחרים נלקח ממרשם האוכלוסין. כלומר כתובת הקלפי שבה אתם רשומים, ושרק בה באפשרותכם להצביע, תיקבע על פי כתובתכם בתעודת הזהות .

הודעה לבוחר היא הודעה שמקבלים כל הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים. ההודעה מפרטת את המידע על הקלפי בה אמור הבוחר להצביע, כתובתה ומיקומה. ההודעה לבוחר נשלחת בדואר ומטרתה להקל על הבוחרים למצוא את מיקום הקלפי שלהם ולוודא שהם רשומים כחוק בפנקס הבוחרים .
ההודעה לבוחר תישלח לכתובתכם כפי שהיא מעודכנת בפנקס הבוחרים. אין אפשרות לבקש שההודעה לבוחר תשלח לכתובת שונה או פעם נוספת .
חשוב להדגיש שההודעה לבוחר איננה הכרחית להצבעה ביום הבחירות ואין צורך להציג אותה בהגיעכם לקלפי .

על מנת לאתר את מיקום הקלפי בה תוכלו להצביע ביום הבחירות. נא לחצו על איתור קלפי .


כמתחייב
בסעיף 33 (ב) בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט 1969 ובסעיף 15 (ב) בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה -1965, ובהתאם להחלטת מנכ "ל משרד הפנים,  מובא בזה לידיעת הציבור כי כל אדם זכאי לפנות למשרד הפנים ולברר אחד או יותר מן הנושאים המפורטים להלן :

א . אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים לכנסת או לרשות המקומית ביום הפנייה ;

ב . מקום הקלפי בה כלול שמו או שם זולתו ;

ג . האם הקלפי בה כלול שמו או שם זולתו היא קלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות .


לשם
בירור המידע יש לפנות אל לשכת המפקח הארצי על הבחירות באחת הדרכים הבאות :

·         טלפון : 02-5955948

·         פקס מס' : 02-5955956

·         כתובת דוא"ל : bechirot@piba.gov.il

לכל פניה יש לצרף שם מלא ומס' תעודת זהות ( כולל ספרת ביקורת).

אייקוןמידע לגבי שינוי כתובת ברשות האוכלוסין ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין
אייקוןמידע לגבי סניפי רשות האוכלוסין ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין
למידע נוסף

לעבודה כמזכיר וועדת קלפי בבחירות לכנסת ה-20 יש להכנס לאתר וועדת הבחירות המרכזית הכנסת  www.bechirot.gov.il