ועדת ערר מחוזית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
ועדת ערר מחוזית 
 
 

ועדת הערר המחוזית פועלת מכוח סעיף 12 א' לחוק. הועדה דנה בעררים על החלטות של ועדות מקומיות בענייני רישוי בנייה (היתרים, הקלות ושימושים חורגים), תכניות בסמכות הועדה המקומית ותביעות פיצויים (תביעה בגין תכנית פוגעת).
ועדת הערר המחוזית מורכבת מיו"ר שהינו עו"ד המתמחה בתחום התכנון והבניה, שני נציגי ציבור, מהנדס או אדריכל ונציג מתכנן המחוז. 
ניתן לערור לועדת הערר המחוזית בין היתר על דחיית בקשה להיתר בניה או על תנאים שנקבעו למתן ההיתר, על דחיית בקשה להקלה ולשימוש חורג, על דחיית התנגדות להקלה ולשימוש חורג, על דחיית תכנית בסמכות הועדה המקומית או דחיית התנגדות לתכנית כזו. על החלטה של  ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה ניתן להגיש  עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי.

 

ועדת הערר המחוזית במחוז תל אביב עוברת ביום שלישי ה-9.2.15 למשכנה החדש ברחוב המסגר 18 קומה 4, תל אביב.

המעבר נועד לשיפור השירות. מספרי הטלפון של הוועדה לא ישתנו.

ייתכנו שיבושים ותקלות בימים שלאחר המעבר ואנו עושים כל מאמץ למזער את הפגיעה.

עמכם הסליחה

 


כתובת הועדה במחוז תל-אביב :
דרך מנחם בגין 116, תל-אביב (קומה א').
טלפון : 03-7515084
שלוחה 1
פקס : 03-7515086

שעות קבלת קהל : ימים א', ב', ג', ה' 08:00-14:00
יום ד' 08:00-13:00
16:00-18:00

נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד