ועדת ערר מחוזית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
ועדת ערר מחוזית 
 
 
 

ועדת הערר המחוזית הינה מוסד תכנון שהוקם בשנת 1996.

תפקיד ועדת הערר הינו לדון ולהחליט  בעררים  על החלטות של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה שבתחום המחוז, בהתאם לסעיפי החוק הרלוונטיים.

הועדה מטפלת בעררים בנוגע לנושאים הבאים: רישוי, היתר לשימוש חורג, חלוקה ואיחוד קרקעות ותכניות בסמכות ועדה מקומית.

כמו כן ,  ניתן לערור בפני ועדת הערר המחוזית לפיצויים לפי סעיף 198  והיטלי השבחה.

 

כתובת הועדה במחוז הדרום: ועדת הערר מחוז דרום, שד' שז"ר 21, בנין בית נועם ,קומה ג' באר שבע, מיקוד 84894

                                         מס' טלפון: 6270057- 08

                                         מס' פקס: 6270129 - 08

                                        כתובת מייל :arrdarom@moin.gov.il
 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ג', ה' :  14:00 -08:00

                        יום ד' :                15:30- 08:00