ועדת ערר מחוזית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
ועדת ערר מחוזית 
 
 
 

ועדת הערר המחוזית הינה מוסד תכנון שהוקם בשנת 1996.

תפקיד ועדת הערר הינו לדון ולהחליט  בעררים  על החלטות של הועדות המקומיות לתכנון ולבניה שבתחום המחוז, בהתאם לסעיפי החוק הרלוונטיים.

הועדה מטפלת בעררים בנוגע לנושאים הבאים: רישוי, היתר לשימוש חורג, חלוקה ואיחוד קרקעות ותכניות בסמכות ועדה מקומית.

כמו כן ,  ניתן לערור בפני ועדת הערר המחוזית לפיצויים לפי סעיף 198  והיטלי השבחה.

 

כתובת הועדה במחוז הדרום: ועדת הערר מחוז דרום, שד' שז"ר 21, בנין בית נועם ,קומה ג' באר שבע, מיקוד 84894

                                         מס' טלפון: 6270057- 08

                                         מס' פקס: 6270129 - 08

                                        כתובת מייל :arrdarom@moin.gov.il
 

שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ג', ה' :  14:00 -08:00

                        יום ד' :                15:30- 08:00

 
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד