לשכת התכנון המחוזית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
לשכת התכנון המחוזית 
 
 
הייעוד המרכזי של לשכת התכנון המחוזית הוא לשמש מטה מקצועי ומייעץ לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז המרכז, בכל התפקידים והסמכויות המוטלים עליה מכח חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 ומכח חוקים אחרים.
לשכת התכנון בוחנת את התכניות המוגשות לוועדה המחוזית ומגבשת את עמדתה בהתאם למדיניות שהתוותה הוועדה המחוזית ותוכניות המתאר הארציות והמחוזיות.

לשכת התכנון פועלת מכח הסמכויות המוקנות בחוק למתכנן המחוז, שבין יתר תפקידיו משמש כחבר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוזו.

תפקידים עיקריים:

1. בדיקת התכניות המובאות לדיון בוועדה המחוזית, לרבות קליטתן ומעקב שוטף אחר קידומן, עד לאישורן.
2. גיבוש עמדת המחוז כהכנה לדיוני הוועדה המחוזית והצגת עמדת לשכת התכנון בפני הוועדה המחוזית.
3. ייזום וליווי התכנון במחוז תוך השתתפות פעילה בוועדות ובפורומים שנדונים במנהל התכנון של משרד הפנים והמועצה הארצית לתכנון ולבנייה, העוסקים בתכנון ארצי, מחוזי או אזורי, כמו גם ייזום תכנון מתארי מקומי ככל הנדרש ותכנון נושאי.
4. מעקב אחר מגמות ותהליכי התכנון המתפתחים ומתבצעים במחוז תוך ליווי, הנחיית, והדרכת מקבלי השרות בוועדה המחוזית.
5. בדיקת התוכניות בסמכות הוועדה המקומית בהתאם לסעיף מס' 62 (א) לחוק התוה"ב.
6. ייצוג שר הפנים בוועדות המקומיות, בוועדה המחוזית המיוחדת לאיחוד וחלוקה בקרקע חקלאית של מחוז המרכז ובועדת השילוט ע"פ חוק הדרכים (שילוט) המתנהלת במחוז.
7. יצוג מתכנן המחוז בוועדת הערר המחוזית של מחוז המרכז.
8. ביצוע ההליכים הסטטוטוריים הקבועים בחוק התוה"ב ע"י מזכירות הוועדה המחוזית מיום קבלתה של תכנית, דרך הוצאת פרוטוקולי הוועדה המחוזית, הפקדתה של תכנית, אישורה ופרסומה כדין.
9. ריכוז המידע השוטף על היקף התכניות שנתקבלו בוועדה המחוזית ומיונן בהתאם לשלבי הטיפול השונים בוועדה.
10. הפעלת הוועדה המקומית מחוזית לשטחים הגליליים בתחום מחוז המרכז וטיפול בין היתר בהיתרי הבנייה של נמל התעופה בן גוריון וה"שפדן".
11. הפעלת וועדת ביוב מקצועית בהתאם לתכנית המתאר הארצית תמ"א/34 והכנת התכניות בנושאי ביוב לדיון בה.
12. בדיקת הרשאות בהתאם לחוק החשמל, בדיקת הרשאות למבני דרך בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להקמת מבנה דרך) התשס"ה- 2004 בדיקת תכניות בינוי, היתרים לשימוש חורג בקרקע חקלאית ובקשות לשילוט בדרכים בינעירוניות בהתאם לחוק הדרכים (שילוט) התשכ"ו- 1966


מחוז המרכז משתרע על שטח של כ-1300 קמ"ר ובתחומו קיימים 30 מרחבי התכנון:
הוד השרון, זמורה, חוף השרון, טייבה, טירה, יבנה, כפר סבא, לוד, גזר, חבל מודיעין, קסם, נס ציונה, נתניה, עמק חפר, פתח תקווה, יהוד, ראש העין, לב השרון, ראשון לציון, רחובות, רמלה, רעננה, שורקות, דרום השרון, שרונים, שוהם, מודיעין, מזרח השרון, אלעד, וועדה מקומית מחוזית.