הל"ת - הוראות למתקני תברואה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
נושאים
הל"ת - הוראות למתקני תברואה 
18/07/2010 
 
במדינת ישראל, החוק שעוסק בבניה הוא חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

בסעיף 265 בחוק, מורה כי שר הפנים ראשי בהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע החוק. בין השאר בנושא מתקני תברואה.
הוראות למתקני תברואה (הל"ת), מוגדרות בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל – 1970 כהוראות שאושרו ע"י שר הפנים בהתייעצות עם המועצה הארצית לתקנות ובניה, ועותק מהם מופקד במשרדי על ועדה מקומית.

הרכב הועדה :

דוד פילזר, יו"ר
אברהם שוורץ, מזכיר
חברים:
דני בראור, סרג'יו אורנשטיין, דוד אלכסדנר, דוד בלכר, טוביה זיו-אב, רפי לוי, שלמה פרנקל, עדה רוייטגור, עירית הן, דני ויינברג.