מידע גיאוגרפי
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
נושאים
אודות מנהל התכנון
כתובות וטלפונים
תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות
הרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניה
דיור - וד"ל
נוהל מבא"ת
מידע גיאוגרפי- GIS
מערכת מקוונת להגשת תוכניות - תכנון זמין
תפעול
מכרזים של מנהל התכנון
ארכיון מכרזים
תכנון אסטרטגי
שנתון של מנהל התכנון
תמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד
חקיקה
הקצאת קרקע לצרכי ציבור
שימור מבנים ואתרים
התחדשות עירונית
רגולציה ברישוי ובניה
שער המידע
תכנון נושאי
תחבורה
אנרגיה
קרקע ומים
סביבה חופית
חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה- תמ"א 38
פינוי מחנות צה"ל
תשתיות תקשורת
תכנון משולב
תכנון כולל משולב למדינת ישראל (תמ"א 35)
שטחים פתוחים
תכנון מקומי
תכניות מתאר כוללניות ליישובים
מידעתכנון - מרכז המידע התכנוני המקוון
מידעון - חדשות מעולם ממ"ג המוניציפאלי- גליונות
(GIS) מערכת מידע גיאוגרפי ככלי שליטה ובקרה לשגרה ולשעת חירום
גליון 1
iView – מערכת המפות וה-GIS של עיריית תל אביב יפו
כנס ממגיום הראשון
מאגרי מידע מעוגנים ג"ג הפתוחים לשירות הציבור
פרוייקט הקמת מודל עירוני תלת-מימדי במינהל ההנדסה עיריית ראשון-לציון
סיפורו של פרויקט : דוגמה לשימוש בצילומי רחובות - לעדכון שכבת התמרורים בכפר סבא
גליון מספר 2
סרטון הסברה 6.2.15
חלוקת הכנסות
גליון מספר 3
תערוכת מפות – דוח "פני החברה בישראל"
הפעלת כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם) לצרכים אזרחיים
מידע גיאוגרפי 
מידע גיאוגרפי

טכנולוגיות מידע גיאוגרפי (GIS), עיקרן ייצוג גרפי של מידע אלפאנומרי, המאפשר להציג ולנתח נתונים בעלי אופי מרחבי. בשנים האחרונות הולך ומתרחב השימוש במערכות אלו לצרכי תכנון וצרכים נוספים.

מנהל התכנון משתמש במערכות גיאוגרפיות ממוחשבות (
GIS) לצרכי תכנון.

ניתן לפנות לקבלת תמיכה או למסירת עדכון או הודעה על מידע שגוי אל מנהל האתר בכתובת הדוא"ל: gis@moin.gov.il

 מערכת גיאוגרפית

מרכז המידע התכנוני החדש מנגיש לציבור הרחב מידע התכנוני ואחר של מינהל התכנון ומאפשר את הורדת המידע באופן ישיר ,מכל מקום ובכל זמן, ללא צורך בפנייה אל משרד הפנים וללא עלות. מרכז המידע מיועד להורדת חבילות מידע, המכילות את כל המידע הדיגיטאלי עבור תכניות בנושא מסויים ("תכנית אם") או מידע אחר בסמכות משרד הפנים. לצפייה או הורדת מידע עבור תכנית בודדת – מומלץ לבצע חיפוש באתר תכנון זמין או במערכת המידע הגיאוגרפית.
לבירורים יש להפנות למרכז התמיכה למבא"ת במייל:  mavat@moin.gov.il או טל' 02-6293372/4/5  

לתשומת לבך - במקרה שנתקלת בבעיה בעת חילוץ המידע לחץ/י כאן להסבר מפורט על הפתרון

למידע נוסף

 

 

הפורום למידע גיאוגרפי הוקם ע"י מנהל התכנון בשנת 2003 מתוך צורך שהיה קיים, ועודנו קיים היום, בשיתוף נתונים גיאוגרפים בין גופים ממשלתיים ובשיתוף ידע בתחומי מערכות המידע הגיאוגרפי. אט אט הלכה והתרחבה רשימת החברים בפורום מ- 7 גופים עם הקמתו ועד ל- 37 גופים (רשימה בהמשך) בשנת 2013. לגופים הממשלתיים בפורום נוספו גם ארגונים ציבורים גדולים במדינת ישראל. בשנים האחרונות קודם מהלך להרחבת הפורום למעגל שני, הכולל אוניברסיטאות, רשויות מקומיות וועדות תכנון מקומיות.

 

למידע נוסף

ועדת המשנה לנושא המוניציפאלי

הוועדה הבין-משרדית למערכות מידע גיאוגרפיות היא ועדה סטטוטורית שהוקמה ע"י הממשלה, ופועלת מזה יותר מעשרים שנים. מטרת הוועדה לקדם את תחום המידע הגיאוגרפי ומערכות המידע (GIS) ברמה הארצית בדרך של שיתוף פעולה וידע, קידום תקינה ונהלי עבודה. במסגרת עבודת הוועדה פועלים כיום 44 משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, בראשות המרכז למיפוי ישראל ובשיתוף משרד הפנים. הוועדה מורכבת ממליאה וצוותי עבודה מקצועיים לנושאים שונים, ביניהם: איסוף מידע, שיתוף מידע, טכנולוגיה ותקינה.

למידע נוסף

מוסף זה הינו חלק ממפרט הגשת קבצים לספקים הקשורים בחוזה עם משרד הפנים, ונדרשים להגיש מידע גיאוגרפי בקבצים ממוחשבים (GIS).
המוסף מהווה חלק מנספח המחשוב בחוזה ההתקשרות, ומתפרסם פה בגרסתו המעודכנת.

בשאלות והבהרות ניתן לפנות לאגף מידע גיאוגרפי וטכנולוגיות מידע: 02-6701480.

אייקוןמוסף 1 לנספח המחשוב
אייקוןמיפוי ומיחשוב תשריטי תכניות - למתכננים שאינם בחוזה עם משרד הפנים