תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - תמ"א 38
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - תמ"א 38 
 
 
  • הארכת תוקף של תמ"א 38: לפי הוראותיה של תמ"א 38, תוקפה הוא ל- 5 שנים מיום אישורה. בתאריך 13.10.2009 האריכה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את תוקפה עד לתאריך 18.5.2015. בתאריך 3.2.2015 שמה המועצה הארצית דיווח ממינהל התכנון על היקף יישומה של תמ"א 38 והחליטה להאריך את תוקף התכנית ל-5 שנים נוספות עד 18.5.2020.