חשיבות הדיווח על בניה לא חוקית
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
חשיבות הדיווח על בניה לא חוקית 
בנייה לא חוקית

תופעת הבניה הבלתי חוקית במדינה היא תופעה רחבת היקף, הפוגעת בסדר הציבורי ובאיכות החיים של האזרחים, כמו גם בקיומו של הליך תכנון בניה מסודר.
מבנים הנבנים ללא פיקוח, ללא התאמה לתקני בניה מחייבים, וללא סידורי בטיחות נאותים, מהווים נזק בטיחותי ,ולעיתים גורמים נזק ישיר, לאיכות החיים של הפרט והסביבה.

לפיכך, מוזמן הציבור לגלות ערנות, מעורבות ואכפתיות ולדווח לרשויות התכנון והאכיפה ( קרי: לרשויות המקומיות, לועדות המקומיות והמחוזיות (לתכנון ולבניה) , הכל לפי העניין, על כל מיקרה של חשד לכאורה, לביצוע עבירות בניה, או שימוש במקרקעין שלא כדין.
יצוין כי  כל אחת מהרשויות הנ"ל, נדרשת לבדוק כל פנייה, כגון אלה שהוזכרו לעיל, להשיב לפונים ולעדכנם בדבר הטיפול שנעשה (אם נידרש).

דיווח על חשד לביצוע עבירה, בשלבים המוקדמים של הבניה, עשוי למנוע עובדות מוגמרות.

קיימות שתי אפשרויות לפעול כאשר אזרח מגלה עבירה לכאורה על חוק התכנון והבניה:

  • פנייה לועדה המקומית שבתחום שיפוטה נעברה העבירה.
  • פנייה למהנדס הרשות המקומית שבתחומה נעברה העבירה.

    בכל פנייה רצוי לציין את מירב הפרטים לגבי מקום העבירה ומבצעי העבירה בכדי להקל על הרשות המטפלת ולקצר את הליכי הבדיקה.
    יש להקפיד שכל פנייה תהיה חתומה בשם המתלונן, ותכלול את פרטיו האישיים (שם וכתובת, מס' טלפון, ורצוי גם: פקס ו/או כתובת דואר אלקטרוני של הפונה), בכדי לאפשר לבודקי התלונה ליצור עמו קשר במידת הצורך להבהרת פרטי התלונה .