בחירות ברשויות המקומיות
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
בחירות ברשויות המקומיות 
אודות

מי יכהן כראש הרשות במקום מגורכם בחמש השנים הבאות? מי יהיו חברי המועצה ביישוב או בעיר שלכם? החלטות אלה הן בידיים שלכם.
אם אתם רשומים כחוק בפנקס הבוחרים, תוכלו לממש את זכותכם הדמוקרטית ביום הבחירות ולהשפיע.
זכות הבחירה לרשות המקומית ניתנת אחת לחמש שנים. על פי החוק, בחירות לרשויות המקומיות מתקיימות בכל חמש שנים, ביום ג' השלישי לחודש חשוון, למעט בנסיבות מיוחדות, המחייבות דחייה, ואותן מאשר שר הפנים.
החוק קובע כי עירייה או מועצה של רשות מקומית תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

מידע עלך רשויות מקומיות

 

להלן תוצאות הבחירות לרשויות  המקומיות

קישור לרשימת כל ראשי הרשויות שנבחרו

קישור לתוצאות הבחירות למועצת הרשות


מ
מוצע אחוז ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב- 22.10.13 הינו 51.1% 

ממוצע אחוז ההצבעה בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו  בסבב השני 5.11.13 - הינו 50.90% 

אייקוןתוצאות בחירות לראש הרשות ולמועצה לפי קלפיות
  • הבחירות הכלליות הבאות לרשויות המקומיות תערכנה ביום ג'  22.10.2013, י"ח חשוון התשע"ד.
  • הבחירות הבאות לעירית ערד יתקיימו ביום י "ג שבט התשע "ד (14/1/2014) והבחירות שלאחריהן תערכנה במועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות בשנת התשע "ט .

     

  • הבחירות הבאות ביישובים ירוחם ואעבלין תיערכנה ביום ג' 11/11/2014 י"ח בחשון התשע"ה.

  • הבחירות הבאות לעיריית באקה אל גרביה ולמועצה המקומית ג'ת תיערכנה ביום כ"ח בחשוון ה-תשע"ו (10/11/2015).

    הבחירות שלאחריהן תיערכנה ביום כ"ח חשוון ה-תש"פ (26/11/2019) והבחירות שלאחריהן תיערכנה במועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות בשנת ה-תשפ"ד.


 

 

פנקס הבוחרים כולל את בעלי זכות הבחירה ברשות מקומית מסוימת, והוא מתעדכן לפני כל מועד בחירות בישראל. אם הנכם בני 17 ומעלה ביום הבחירות, ואתם רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי אותה רשות מקומית - אתם בעלי זכות הצבעה ותוכלו לגשת לקלפי המיועדת לכם ולהצביע בבחירות המקומיות.
רשימת הבוחרים בפנקס מפרטת את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אימו, שנת לידתו, מענו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומקום הקלפי המיועדת לו.

כדי להיכלל בפנקס הבוחרים של רשות מקומית נתונה - עליכם להיות רשומים בכתובת המצויה בתחומי אותה רשות בה אתם מתעתדים להצביע. אם אינכם רשומים בפנקס הבוחרים של אותה רשות, לא תוכלו להצביע. אם לא קיבלתם הודעה לבוחר החל מהיום ה-21 לפני הבחירות, וברצונכם לוודא האם אתם רשאים להצביע והיכן, תוכלו לפנות למודיעין הבחירות של משרד הפנים ולברר:
האם פרטיכם, או פרטי אדם אחר, כלולים בפנקס הבוחרים ביום הפנייה ?
מהו מקום הקלפי בו אתם אמורים להצביע ביום הבחירות המיועד ?
האם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות, ואם לא - היכן בקרבת מקום מגוריכם מצויה קלפי מתאימה ומה עליכם לעשות כדי להצביע בה ביום הבחירות.

כל רשימת מועמדים זכאית למימון בחירות מאוצר המדינה. את הבקשות למימון יש להגיש עד חמישה ימים לפני מועד הבחירות. הסכום לו זכאים רשימת המועמדים או המועמד לראש הרשות וכן התנאים לקבלת מימון זה קבועים בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – 1993.

 

חשוב מאד למלא את טופס הבקשה באופן מלא ומדויק ולהגישה במועד הנקוב בחוק. במידה ורשימת מועמדים תזכה במנדטים ולא הוגשה בקשת מימון במועד ובאופן תקין, לא ישולם דבר.

לפני מילוי הטופס חשוב להצטייד בפרטים הבאים: פרטי חשבון הבנק המיועד רק למימון הבחירות, בשמו ובכתובתו של עורך הדין המאמת את חתימות בעלי התפקידים, ובפרטים המלאים של רואה החשבון שמטפל בחשבונות הרשימה. ברשויות בהן פחות מ- 5,000 בוחרים, משרד מבקר המדינה ממנה רואה חשבון לכל הרשימות.

לפני המילוי יש לצפות בסרטון הדרכה למילוי בקשות מימון.  

מצ"ב חוזר מימון

אייקוןבקשת מימון למועמד (בחירות מיוחדות)
אייקוןדגשים להגשת בקשת מימון - רשימה חדשה
אייקוןבקשת מימון רשימה חדשה
אייקון דגשים להגשת בקשת מימון - סיעה מכהנת
למידע נוסף
לחיילים בשרות סדיר, מילואים וקבע או לאנשי משטרה ושירות בתי הסוהר קיימים הסדרי הצבעה מיוחדים ביום הבחירות למועצות ולרשויות המקומיות.
במידה והנכם חיילים או שוטרים או סוהרים, הנמצאים בתפקיד ביום הבחירות, תוכלו להצביע בקלפיות המיוחדות לחיילים. מקום הקלפי בה תצביעו ושעות פעילותה ימסרו לכם על ידי הממונים עליכם, בהתאם להחלטת שר הפנים והרמטכ"ל. הקלפיות פרוסות במחנות הצבא השונים ברחבי הארץ, ומיקומן המדויק נמסר למפקדים. כל מפקד מחויב לוודא כי חייליו יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בבחירות לרשויות מקומיות.
למידע נוסף

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה – 1965, נאמר כי "כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה בטענה –

 

(1)

שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא הייתה נכונה;

 

(2)

שהמנדטים לא חולקו כחוק;

 

(3)

שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסוימת הושגו שלא כחוק;

 

(4)

שהצביעו בוחרים אשר שינו מענם כאמור בסעיף 85א;

 

ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים."

 

את נוסח החוק המלא ואופן הערעור ניתן לראות בעמוד הפרסומים; חוק הרשויות מקומיות (בחירות) תשכ"ה – 1965.


להלן תוצאות הבחירות לראש הרשות בסבב שני בערים הגדולות (ללא קולות החיילים):
פתח-תקוה - ברורמן איציק
הרצליה - פדלון משה
יהוד מונוסון - מקליס יעלה
הוד השרון - אדיב חי
מבשרת ציון - שמעון יורם
קרית שמונה - מלכה ניסים
עפולה - מירון יצחק


קישור לרשימת כל ראשי הרשויות שנבחרו

קישור לתוצאות הבחירות למועצת הרשות מעודכן ל - 29.10.2013

למידע נוסף