מכרזים פומביים והתקשרויות עם ספק יחיד - Tenders
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מכרזים פומביים והתקשרויות עם ספק יחיד - Tenders 
מכרז 15/2016 - שירותי ייעוץ מומחה זיהוי למשרד הפנים
מכרז 13/2016 - למתן שירותי ייעוץ כלכלי ותכנוני עבור משרד הפנים עבור ועדות חקירה גיאוגרפיות לשינוי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות מקומיות ושינוי מעמד מוניציפאלי
מכרז 10/2016 -הצעות למתן שירותים הנדסיים בתחום בדיקת מסמכי רישוי והבטחת קיום דיני התכנון והבנייה במפעלים ביטחוניים.
מכרז 05/2016 - מתן שירותי יעוץ בתחום התקשורת למשרד הפנים
מכרז מס' 1/2016 להכנת תכנית מתאר ארצית לשדות תעופה ומנחתים
מכרז 04/2016 - לקבלת שירותי יעוץ בתחום מערכות מידע עבור האגף למערכות מידע
מכרז 06/2016 - לביצוע ביקורות ובדיקות עבור אגף ביקורת פנים במשרד הפנים ירושלים
מכרז 02/2016 - מתן שרותי משלוח הודעות לבוחר לבחירות לרשויות המקומיות
מכרז 01/2016 - מכרז פומבי לקבלת הצעות לאחזקה, תחזוקה, שרות תיקונים, ביטוח ציוד, שירות והתקנות חדשות של מערכות גילוי אש ועשן עבור משרד הפנים
מכרז מס' 43/2015 מתן שרותי יעוץ תקשורת למיצוב תדמית וניהול משברים באמצעי התקשורת
מכרז 32/2015 - למתן שירותי חנייה עבור עובדי משרד הפנים
מכרז 29/2015 - למתן שירותים הנדסיים בתחום בדיקת מסמכי רישוי והבטחת קיום דיני התכנון והבנייה במפעלים ביטחוניים.
מכרז 30/2015 - למתן שירותים הנדסיים – פיקוח על קיום הוראות הנגישות במפעלים ביטחוניים
מכרז 23/2015 - לאספקה של נגררי חפ"ק על כל מערכותיהם וציודם לרבות גנרטורים ואוהלי חפ"ק כולל מתן שירותי תחזוקה
מכרז 21/2015 - לרכישה של 5 מתקני אחסון למכולות קירור 40 פיט
דף ראשון דף קודם
לעמוד הקודם
הבא לעמוד אחרון