הודעות הדובר
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
 
אושרה להפקדה העברת "קריית המודיעין" לנגב
החלטה על אישור תכנית למוקד מסחר ותעסוקה בפרדיס
גן לאומי מגדל צדק
הוועדה המחוזית מחוז מרכז במשרד הפנים החליטה להפקיד בתנאים תכנית להרחבת מחצבת נשר
חוף קרית חיים אסור לרחצה
אושרה ''שכונת האקליפטוסים'' בתל השומר
הוועדה המחוזית חיפה: הרחבת קיבוץ נווה ים
הועדה המחוזית ת"א אישרה תוספת יחידות דיור ברמת השרון
הרחבת זכויות בנייה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה
ועדה מחוזית תל אביב: עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה
העברת "קריית המודיעין" לנגב
הקמת ישובים חדשים למפוני גוש קטיף
תכניות מתאר ארציות חדשות לאנטנות לתקשורת הסלולארית
תכניות מתאר ארציות חדשות לאנטנות לתקשורת הסלולארית - המשך
תכנית מתאר ארצית חדשה: מלונאות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד