ועדה מחוזית תל אביב: עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
ועדה מחוזית תל אביב: עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה 
02/06/2010 
 
הועדה המחוזית תל אביב, בראשות הגב' גילה אורון, החליטה בישיבתה מיום 31.5.2010 לפרסם הודעה לפי ס' 77 לחוק בדבר עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה – הר/ 253/ א אשר אושרה ב- 1961.

במהלך השנים התפתחה העיר, גבול השיפוט התרחב, אושרה תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 5 , הוכנה תמ"א לחופי המחוז וכן אושרו מגוון תכניות כוללניות ברמה מקומית.

על פי תיקון 76 לחוק המאפשר לוועדה המקומית הרצליה סמכות לאישור תכניות בתנאי של תכנית מתאר מקומית מעודכנת ולאור הרפורמה הצפויה בחוק בתכנון והבנייה רואה לנכון הרשות המקומית לקדם מהלך זה.

כאמור, מאחר ותוכנית המתאר של העיר אושרה לפני כארבעה עשורים תקודם תוכנית חדשה על כל שטח השיפוט של העיר אשר תשדרג את העיר עפ"י מגמות התכנון העדכניות בראייה כוללת.
על פי תיקון 76 לחוק המאפשר לוועדה המקומית הרצליה סמכות לאישור תכניות בתנאי של תכנית מתאר מקומית מעודכנת ולאור הרפורמה הצפויה בחוק בתכנון והבנייה רואה לנכון הרשות המקומית לקדם מהלך זה.

כאמור, מאחר ותוכנית המתאר של העיר אושרה לפני כארבעה עשורים תקודם תוכנית חדשה על כל שטח השיפוט של העיר אשר תשדרג את העיר עפ"י מגמות התכנון העדכניות בראייה כוללת
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד