ועדה מחוזית תל אביב: עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
ועדה מחוזית תל אביב: עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה 
02/06/2010 
 
הועדה המחוזית תל אביב, בראשות הגב' גילה אורון, החליטה בישיבתה מיום 31.5.2010 לפרסם הודעה לפי ס' 77 לחוק בדבר עדכון תכנית המתאר של העיר הרצליה – הר/ 253/ א אשר אושרה ב- 1961.

במהלך השנים התפתחה העיר, גבול השיפוט התרחב, אושרה תכנית המתאר המחוזית תמ"מ 5 , הוכנה תמ"א לחופי המחוז וכן אושרו מגוון תכניות כוללניות ברמה מקומית.

על פי תיקון 76 לחוק המאפשר לוועדה המקומית הרצליה סמכות לאישור תכניות בתנאי של תכנית מתאר מקומית מעודכנת ולאור הרפורמה הצפויה בחוק בתכנון והבנייה רואה לנכון הרשות המקומית לקדם מהלך זה.

כאמור, מאחר ותוכנית המתאר של העיר אושרה לפני כארבעה עשורים תקודם תוכנית חדשה על כל שטח השיפוט של העיר אשר תשדרג את העיר עפ"י מגמות התכנון העדכניות בראייה כוללת.
על פי תיקון 76 לחוק המאפשר לוועדה המקומית הרצליה סמכות לאישור תכניות בתנאי של תכנית מתאר מקומית מעודכנת ולאור הרפורמה הצפויה בחוק בתכנון והבנייה רואה לנכון הרשות המקומית לקדם מהלך זה.

כאמור, מאחר ותוכנית המתאר של העיר אושרה לפני כארבעה עשורים תקודם תוכנית חדשה על כל שטח השיפוט של העיר אשר תשדרג את העיר עפ"י מגמות התכנון העדכניות בראייה כוללת