חוזרי מנכ"ל
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
חוזרי מנכ"ל 
חיפוש חוזרי מנכ"ל
טקסט חופשי: מספר חוזר: נושא:
מתאריך: עד תאריך:
להלן חוזרי מנכ"ל שפורסמו בשנה האחרונה
מספר חוזר תאריך הפצה תיאור קובץ להורדה
1/2015 18.03.2015 חוזר המנהל הכללי 1/2015 קובץ להורדה
8/2014 29.12.2014 חוזר המנהל הכללי 8/2014 - מיוחד בנושא הבחירות לכנסת ה-20 קובץ להורדה
7/2014 23.12.2014 חוזר המנהל הכללי 7/2014 קובץ להורדה
6/2014 09.09.2014 חוזר המנהל הכללי 6/2014 קובץ להורדה
5/2014 17.08.2014 חוזר המנהל הכללי 5/2014 - מיוחד קובץ להורדה
4/2014 22.05.2014 חוזר המנהל הכללי 4/2014 קובץ להורדה
3/2014 24.04.2014 חוזר המנהל הכללי 3/2014 קובץ להורדה
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד