מליאת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, בראשות  דלית זילבר, החליטה בישיבתה האחרונה על הפקדת תכנית ליצירת תוואי חדש עבור הרכבת הקלה בירושלים.

 

התכנית (מספרה הוא 101-0209593) מציגה תוואי המחבר את שכונת גילה אשר בדרום העיר ירושלים, עם  שכונת הגבעה הצרפתית בצפונה. קו הרכבת עתיד לעבור ברחובות דב יוסף, צומת פת, רחוב הרצוג, מחלף בייט, לחצות את קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם, אזור הכניסה לעיר, רחוב שרי ישראל, רחוב בר אילן, , שד' לוי אשכול ועד לבית החולים הדסה וקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים. בנוסף, לקו שלוחה אל אזור התעסוקה בתלפיות העוברת מאזור רחוב הפרסה, רחוב פייר קניג רחוב התנופה ורחוב רבקה.

 

בפני הוועדה הוצגו ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך לתכנית וכן הערות המשרד להגנת הסביבה לתסקיר. כמו כן, קיימה הוועדה דיון מקיף אודות השפעתה הצפויה של התכנית על מערך התחבורה הציבורית בירושלים ונבחנה השפעת התכניות על חזות הרחוב והמרחב הציבורי סביבן, תנועת הולכי רגל ואופניים, שינויי תנועה, רעש, רעידות וקרינה.

 

הועדה השתכנעה כי מדובר בתכנית לה חשיבות מהותית להמשך ולהאצת פיתוח המחוז והעיר ירושלים. התכנית מגדירה את אחד מקווי השלד העיקרים של מערך התחבורה הציבורית בירושלים והפעלתו תשפר את הנגישות בין חלקי העיר השונים, תאפשר ניצול מיטבי של משאב הקרקע ותחזק את פיתוח העיר. מעבר לכך, התכנית מיטיבה את הרקמה העירונית הבנויה בתחומה ומשדרגת באופן ניכר תשתיות עירוניות. לאור כל זאת, מצאה הוועדה לנכון להורות על הפקדת התכנית.

 

יו"ר הוועדה, גב' דלית זילבר, ציינה בעת ההחלטה את חשיבותה הרבה של התכנית כחלק אינטגרלי ממערך התחבורה הציבורית המקודמת בעיר ירושלים. עוד הוסיפה כי לתכנית תפקיד מרכזי בשדרוג מערך התחבורה הציבורי בעיר, קידום צירי תחבורה ציבורית עירוניים, הפחתת עומסי תנועה וצמצום רמות זיהום אויר. כל זאת, בכפוף למדיניות התכנון המחוזית והארצית.