משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

שר הפנים הכריז על רפורמה בארנונה - שינוי שיטת חישוב

שר הפנים הכריז על רפורמה בארנונה - שינוי שיטת חישוב


המשנה לרה"מ ושר הפנים סילבן שלום הודיע כי ישנה את שיטת החישוב בארנונה, כך ששיטת החישוב תהיה שיטה אחידה בכל הרשויות המקומיות בארץ.

 

קיימות עשרות שיטות מדידה של שטח דירות המגורים .  גופי שלטון שונים מודדים את שטח הדירה והנכסים ע "פ שיטות שונות .

שיטות המדידה הקיימות ברשויות מקובצות ומסווגות ע "י משרד הפנים לשלוש שיטות מדידה : ברוטו -ברוטו ,  ברוטו ונטו .


המשנה לרה"מ ושר הפנים סילבן שלום:
 "הרפורמה בשיטת חישוב הארנונה תביא לצדק חברתי בכל שכבות האוכלוסייה ולכלל המגזרים. אין הצדקה לכך ששטחו של נכס יחושב באופן שונה בין רשות אחת לרעותה. במצב הנהוג כיום קיימת אפליה בין האזרחים ,  חוסר הסטנדרטיזציה אינו מאפשר השוואה יעילה בין הרשויות . בכוונתי לדאוג לכך שכל אזרח במדינה יקבל יחס זהה בשיטת החישוב לגביית מיסי הארנונה, ומבלי שישלם על שטחים נוספים, אלא רק על שטח דירתו"


יוזמת השר למעשה מדברת על  מעבר לשיטת חישוב אחידה לכל הרשויות המקומיות. השיטה המועדפת תבסס רק על שטח הדירה ולא תחשב שטחי עזר   כגון :  חדרי מדרגות ,  לובי ,  חדרי אשפה ,  חדרי מכונות ,  חדרי עגלות וכו '.

מערכת דיווח פטור מהיתר
גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2015
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית

עונת הרחצה 2015
אחריות חברתית ברשויות 2015
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד