משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

אושרה תכנית מתאר חדשה לעכו

אושרה תכנית מתאר חדשה לעכו


הוועדה המחוזית  לתכנון ובנייה צפון, בראשות אורי אילן, ממונה מחוז צפון במשרד הפנים, אישרה להפקדה להתנגדויות הציבור תכנית מתאר חדשה לעיר עכו, אשר הוכנה ביוזמת ובמימון משרד הפנים בשיתוף עיריית עכו. התכנית תשדרג את עכו ותאפשר תוספת של כ- 14,800 יחידות דיור, פתרונות תעסוקה והכפלת שטחי המלונאות בעיר.

 

ממשרד הפנים נמסר שהתוכנית תחליף את התוכנית התקפה , שאושרה לפני כ 20 שנה,  ותאפשר את פיתוח העיר עכו באמצעות תוספת  אזורי מגורים חדשים ויצירת תשתית להתחדשות אזורים קיימים לאוכלוסייה בת 85,000 נפש. בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה בשנת היעד 2030 .

התוכנית מאפשרת שיפור איכות חיי התושבים תוך שימת דגש לנושאים סביבתיים, יעוד פארקים עירוניים  ומבני ציבור לרווחת התושבים.

גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2014
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית
עונת הרחצה 2014
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד