משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

הותמ"ל אישרה כ- 2,350 יחידות דיור בסמוך לתל השומר

הותמ"ל אישרה כ- 2,350 יחידות דיור בסמוך לתל השומר


שר הפנים גלעד ארדן :" אני מברך על אישור התכנית שמצטרפת לעוד כ 20,000 יחידות דיור שאושרו מאז כניסתי לתפקיד. 
 כבר ב- 2015 נהיה עדים לירידת מחירים בתחום הדיור עם הגדלת היעד, לבנייה של כ 80,000 יחידות דיור נוספות. העברת מחנות צה״ל לדרום הינו פרויקט לאומי שיאפשר הקמה של 100,000 יחידות דיור במרכז הארץ."

הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור, הותמ"ל, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני, החליטה ביום שלישי  כ"ח שבט תשע"ה, 15 בפברואר 2015,   על הפקדת תכנית פרדס וחיסכון (תמל/ 1005) הכוללת כ- 2,350 יחידות דיור בסמוך למחנה תל השומר בתחום עיריית אור יהודה.

מערכת דיווח פטור מהיתר
גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2014
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית

פינקס הבוחרים
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד