משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

הרפורמה בתכנון נכנסה לתוקף החל מה -1.8.14 פטור מהיתר לפרגולה ומחסן

הרפורמה בתכנון נכנסה לתוקף החל מה -1.8.14 פטור מהיתר לפרגולה ומחסן

הרפורמה בתכנון ובנייה נכנסה לתוקף ב- 1.8.14 , מעתה  יוכל הציבור להינות מפטור מהיתר לצורך הקמת :  מחסן,  פרגולה, גגון, סוכך צל, הקמת גדר בין שכנים, התקנת קולטי שמש ודוד מים, הצבת שערי רכב בכניסה לחנייה, מזגן ועוד.
למידע לגבי פרטי הבנייה שפטורים מהיתר לחץ כאן
בסיום הליך הבנייה יש לדווח לרשות המקומית באמצעות אתר האינטרנט "בונים", וזאת במטרה להקל  על  הציבור ולחסוך עמידה בתור. מטרת הרפורמה לשפר לקצר ולייעל את  השירות הניתן לציבור, ולהנגיש את  המידע לציבור.

גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2014
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית
עונת הרחצה 2014
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד