משרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية

על סדר היום

הצבת מיגוניות יתנו מענה ביטחוני במוסדות החינוך

הצבת מיגוניות יתנו מענה ביטחוני במוסדות החינוך


שר הפנים גדעון סער הודיע ביום א' 24.8.14 לראשי הרשויות כי עקב המצב הבטחוני ולקראת פתיחת שנת הלימודים, הוא חתם על צו המתיר הצבת מיגוניות ללא צורך בהיתר ותוכנית, על-מנת להציבן בהקדם האפשרי. פטור זה ניתן לאחר  אישורה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בהתאם להנחיית  שר הפנים. 
 


מיגון הישובים בכלל ומוסדות החינוך בפרט, בימים אלה, הוא בעל חשיבות עליונה. הפטור עליו חתם שר הפנים ייתן מענה בטחוני נוסף לרשויות המקומיות בהערכות לקראת שנת הלימודים הצפויה להפתח ב- 1.9.14 . הצבת המיגוניות תעשה על ידי המדינה או הרשויות המקומיות בשטחי הישובים, תוך מתן דגש על מוסדות חינוך.
 

 

גני אירועים הפועלים ללא היתר בניה
עונת הרחצה 2014
פטור בנייה
רפורמה בתכנון ובניה
מה מתוכנן באזור שלך
איתור תכנית וישות תכנונית
עונת הרחצה 2014
שעון קיץ
 הגשת תוכנית
 מידע על תוכניות
מידע על רשויות מקומיות
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד