חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נחקק ב-19 למאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

 


 

האחראי על העמדת מידע לרשות הציבור - ליאור שחר בטלפון :  02-6701501
מבקש לקבל מידע ממשרד הפנים עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות אל:

גב' זיוה שרבף, מרכזת חוק חופש המידע.

בטלפון : 02-6701501

בדוא"ל : Meda@moin.gov.il
בדואר ישראל : 
משרד הפנים, ת"ד 6158, ירושלים 91061


 

​אגרות :​

בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה, אלא אם המידע המבוקש נוגע למידע אודות המבקש.

אגרות נוספות המוטלות מכח החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט - 1999, הן: 

אגרת טיפול בבקשה, הנגבית עבור כל שעת טיפול החל מהשעה שלישית, במקרה שמדובר בבקשה של אדם המבקש מידע אודות עצמו - החל מהשעה השביעית לטיפול.

אגרת הפקה המשולמת בגין הדפסת המידע המבוקש או שמירתו במידע מגנטית.

להלן פרוט סכומי האגרות:

לכל פניה לקבלת מידע 20  בהמחאה לפקודת חשב משרד הפנים - אגרת טיפול.


·         אם הבקשה למידע, תדרוש טיפול נוסף יחוייב המגיש עד לסכום של 150 ₪. (ללא צורך בקבלת אישור נוסף מהפונה) לפי החישוב הבא :

  •  אגרת טיפול - איתור המידע, מיון והטיפול בו - 30 ש"ח לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית
  • אגרת הפקה - צילום, הפקה - 0.2 ש"ח עבור כל עמוד צילום או פלט מחשב. 2.5 ש"ח עבור  CD
  • הפקת מידע מיוחד - מידע המנוהל ע"י חברה שזכתה במכרז - המחיר ייקבע ע"י החברה

 

·    ניתן לשלם את האגרה גם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי המקוון ללא צורך בשליחת המחאה בדואר.

לפניה בנושאים הבאים : מינהל שלטון מקומי , בחירות, עדות לא יהודיות, וחירום וביטחון  הקליקו כאן למעבר לתשלום און ליין

במידה ומעוניינים להפקיד את האגרה: מס' חשבון בנק : מס' חשבון 0-024517 סניף 001 רח' יפו, קוד בנק 09 בנק הדואר .

 

 

משרד הפנים אינו מטפל בנושאים הקשורים למרשם האוכלוסין כגון: מרשם האוכלוסין, דרכונים, אשרות , מעמד אישי ,עובדים זרים ומעברי גבול​  ויש לפנות לממונה על חוק חופש המידע  (גב' מלי דודיאן malida@piba.gov.il ).

 

זמן הענות :

עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקיים הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

 

 

הגשת ערעור :

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מינהלית על ההחלטה, לבית משפט מחוזי , תוך 45 יום מקבלת ההודעה.

 

דוח שנתי לשנת 2017 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998

דין וחשבון שנתי לשנת 2016 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998).
דוח שנתי לשנת 2015, לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח – 1998

דין וחשבון שנתי - חוק חופש המידע 2015 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)
דין וחשבון שנתי - חוק חופש המידע 2014 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)
דוח שנתי לשנת 2014 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998

דוח שנתי לשנת 2013 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998

דוח שנתי לשנת 2012 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)

דוח שנתי לשנת 2010 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998) 

דוח שנתי לשנת 2009 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)

דוח שנתי לשנת 2008 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)

דוח שנתי לשנת 2007 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)

דוח שנתי לשנת 2006 , לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ''ח - 1998 (כולל דין וחשבון לפי סעיף 5 לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998)