תתל 13/ ג - מחלף יגור
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תתל 13/ ג - מחלף יגור 
 
מספר תכנית:
תת"ל 13/ ג 
סוג תכנית:
תכנית תשתית לאומית
נושא תכנוני:
תחבורה
לצפייה בפרטי התכנית:

דברי הסבר:

מחלף יגור כלול בתכנית מסילת העמק, תת"ל 13/6/2 אשר אושרה ב- 21.01.07.

במהלך התכנון לביצוע נמצא פתרון משופר המאפשר ביצוע המחלף לצד צומת יגור הקיים. במסגרת תכנית זו, מוצע מחלף במפגש הכבישים: דרך מס' 752, דרך מס' 75 ודרך מס' 70.  בסמוך למסילת-העמק, ובניית מפרידן בכניסה לקיבוץ יגור.

מטרת העל של התכנית:

התכנית נועדה להעלות את רמת-השירות, לשפר את הבטיחות ולאפשר הפרדה מפלסית  בין מסילת-העמק לדרך מס' 752, ללא חסימת התנועה בכביש 70. כל זאת, תוך חסכון בעלויות, קיצור לוח הזמנים לביצוע והקלה על שלבי הביצוע.

מטרות התכנית:

1. יצירת מסגרת תכנונית לתכנון מחלף דרכים, שכולל בין היתר את המחלף בין דרכים מס' 70, 75 ו- 752, הפרדה מפלסית בין דרך 752 ומסילת העמק ומפרידן בכניסה לקיבוץ יגור.

2. ייעוד שטחים לדרך, לשטח למשולב לדרך ושיקום נופי וקביעת דרכים לביטול.

3. קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.

4. הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה.

5. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי .

6. קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.

7. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

 

מצב סטטוטורי:

התכנית אושרה ע"י הממשלה בתאריך 20.6.10.

נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד