תתל 13/ ג - מחלף יגור
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תתל 13/ ג - מחלף יגור 
 
מספר תכנית:
תת"ל 13/ ג 
סוג תכנית:
תכנית תשתית לאומית
נושא תכנוני:
תחבורה
לצפייה בפרטי התכנית:

דברי הסבר:

מחלף יגור כלול בתכנית מסילת העמק, תת"ל 13/6/2 אשר אושרה ב- 21.01.07.

במהלך התכנון לביצוע נמצא פתרון משופר המאפשר ביצוע המחלף לצד צומת יגור הקיים. במסגרת תכנית זו, מוצע מחלף במפגש הכבישים: דרך מס' 752, דרך מס' 75 ודרך מס' 70.  בסמוך למסילת-העמק, ובניית מפרידן בכניסה לקיבוץ יגור.

מטרת העל של התכנית:

התכנית נועדה להעלות את רמת-השירות, לשפר את הבטיחות ולאפשר הפרדה מפלסית  בין מסילת-העמק לדרך מס' 752, ללא חסימת התנועה בכביש 70. כל זאת, תוך חסכון בעלויות, קיצור לוח הזמנים לביצוע והקלה על שלבי הביצוע.

מטרות התכנית:

1. יצירת מסגרת תכנונית לתכנון מחלף דרכים, שכולל בין היתר את המחלף בין דרכים מס' 70, 75 ו- 752, הפרדה מפלסית בין דרך 752 ומסילת העמק ומפרידן בכניסה לקיבוץ יגור.

2. ייעוד שטחים לדרך, לשטח למשולב לדרך ושיקום נופי וקביעת דרכים לביטול.

3. קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.

4. הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה.

5. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי .

6. קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.

7. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

 

מצב סטטוטורי:

התכנית אושרה ע"י הממשלה בתאריך 20.6.10.