תממ/ 2/ 9 - תוכנית מתאר מחוזית למחוז הצפון
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תממ/ 2/ 9 - תוכנית מתאר מחוזית למחוז הצפון 
 
מספר תכנית:
תממ/ 2/ 9 
סוג תכנית:
תכנית מתאר מחוזית
מחוז:
צפון
לצפייה בפרטי התכנית:

מטרות התכנית:
  א. קביעת אסטרטגיה מרחבית לפיתוח כלכלי וחברתי לשנת היעד 2020.
  ב. יצירת תנאים להעלאת איכות החיים של האוכלוסייה, בדגש על הקטנת הפערים בין האוכלוסיות השונות.
  ג. חיזוק הערים במחוז באמצעות ריכוז הפיתוח בתחומן, ויצירת תנאים נאותים לפיתוח כלל שימושי הקרקע לרבות המסחר והתעסוקה.
  ד. הבטחת איזון בין פריסת אוכלוסייה לבין שימור המשאבים הטבעיים, התרבותיים וההיסטוריים.
  ה. שמירה מרבית על רצף של שטחים פתוחים גדולים ועל עתודות קרקע להגנה על משאבי הטבע והנוף החיוניים של האזור ולהבטחת עתודות הקרקע בכלל, וקרקע לייצור חקלאי בפרט.

דברי הסבר:

מחוז הצפון הינו מרחב מגוון מבחינה אנושית, יישובית, נופית וסביבתית. מחוז הצפון (ללא נפת הגולן) כולל כ-400 יישובים, מהם כ-70 יישובים עירוניים והשאר יישובים כפריים.

תמ"מ 9/2 רואה בישובים הקיימים כמוקדים העיקריים לפיתוח. לצד פיתוח ניכר, בתחום שטחים המיועדים לפיתוח או בצמידות דופן אליהם, מאפשרת תמ"מ 9/2 הגנה על שטחים פתוחים, תוך יצירת הבחנה בין שטחים בעלי איכויות שונות ושמירה על איזון בין פיתוח כלכלי וחברתי של מחוז הצפון לבין הגנה על הסביבה. האיזון מתבטא בכך שמצד אחד, קיימת גמישות באפשרות לאשר תכניות להרחבה צמודת דופן של שטחים המיועדים לפיתוח (ישובים ואזורי תעסוקה), כך שניתן להרחיבם במידה ניכרת עפ"י הוראות הגמישות של התמ"מ, ומצד שני, שטחים פתוחים איכותיים נשמרים לצורך הגנה על הנוף הטבעי ועל רצף השטחים הפתוחים, בהתאם לדרגות השונות של רגישות נופית-סביבתית של הקרקע שנקבעו בתשריט הנחיות סביבתיות לפיתוח של תמ"מ 9/2.

מצב סטטוטורי:
תמ"מ 9/2 פורסמה למתן תוקף בתאריך 30.7.07 (י.פ. 5696). התכנית מחליפה את תמ"מ 2.

 

 

 

 

 

נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד