תמא/ 13/ 6/ ים-תיכון - תכנית מתאר ארצית לחופי נתניה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תמא/ 13/ 6/ ים-תיכון - תכנית מתאר ארצית לחופי נתניה 
 
מספר תכנית:
תמא/ 13/ 6/ ים-תיכון  
סוג תכנית:
תכנית מתאר ארצית
נושא תכנוני:
סביבה חופית
לצפייה בפרטי התכנית:

דברי הסבר:

עדכון התוכנית הראשית, כך שתתאים למגמות ולתהליכים התכנוניים הצפויים בעשורים הבאים ובהתאמה ליעדים שנקבעו בחוק החופים ועפ"י הניסיון המצטבר והלקחים שנלמדו ביישומן וביישום התכנית הראשית.

עוד נקבע כי השינוי יהיה בהתאמה להמלצות מסמך המדיניות למימי החופין, ובהתייחס לתכניות מתאר ארציות, תכנית המתאר המחוזית ושינויה, תכניות מקומיות הן שבתוקף והן שבהכנה ותכנית אב לתיירות בנתניה וכן למסמך בנושא שמירת המצוקים, ביוזמת משרד ראש הממשלה.

 

בראשות צוות התכנון עומד אדר' עמוס ברנדייס. הכנת התכנית מלווה ע"י ועדת עבודה (ועדת עורכים), שהרכבה: נציג מינהל התכנון (יו"ר), נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד התיירות, נציג עיריית נתניה ונציג לשכת התכנון מחוז המרכז. נציג ארגון הגג של הגופים הירוקים שעניינם איכות הסביבה משמש כמשקיף. עדה לנושאי תכנון עקרוניים (ולנת"ע) משמשת כוועדת היגוי לתכנית.

תהליך עריכת התכנית החל באפריל 2010, ונועד להמשך 12 חודשים. שלבי העבודה הראשונים עסקו בניתוח המצב הקיים, ובאיתור ההזדמנויות, האילוצים והפוטנציאלים ברמה הפיזית, הסביבתית, התכנונית, הכלכלית והתיירותית. בהמשך ייבחנו עקרונות התכנון וחלופות. הוראות התכנית ומסמכיה האחרים יועברו להערות הועדות המחוזיות, לפני שהתכנית תובא לאישור המועצה הארצית והממשלה.