תמא/ 13/ 6/ ים-תיכון - תכנית מתאר ארצית לחופי נתניה
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
תמא/ 13/ 6/ ים-תיכון - תכנית מתאר ארצית לחופי נתניה 
 
מספר תכנית:
תמא/ 13/ 6/ ים-תיכון  
סוג תכנית:
תכנית מתאר ארצית
נושא תכנוני:
סביבה חופית
לצפייה בפרטי התכנית:

דברי הסבר:

עדכון התוכנית הראשית, כך שתתאים למגמות ולתהליכים התכנוניים הצפויים בעשורים הבאים ובהתאמה ליעדים שנקבעו בחוק החופים ועפ"י הניסיון המצטבר והלקחים שנלמדו ביישומן וביישום התכנית הראשית.

עוד נקבע כי השינוי יהיה בהתאמה להמלצות מסמך המדיניות למימי החופין, ובהתייחס לתכניות מתאר ארציות, תכנית המתאר המחוזית ושינויה, תכניות מקומיות הן שבתוקף והן שבהכנה ותכנית אב לתיירות בנתניה וכן למסמך בנושא שמירת המצוקים, ביוזמת משרד ראש הממשלה.

 

בראשות צוות התכנון עומד אדר' עמוס ברנדייס. הכנת התכנית מלווה ע"י ועדת עבודה (ועדת עורכים), שהרכבה: נציג מינהל התכנון (יו"ר), נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד התיירות, נציג עיריית נתניה ונציג לשכת התכנון מחוז המרכז. נציג ארגון הגג של הגופים הירוקים שעניינם איכות הסביבה משמש כמשקיף. עדה לנושאי תכנון עקרוניים (ולנת"ע) משמשת כוועדת היגוי לתכנית.

תהליך עריכת התכנית החל באפריל 2010, ונועד להמשך 12 חודשים. שלבי העבודה הראשונים עסקו בניתוח המצב הקיים, ובאיתור ההזדמנויות, האילוצים והפוטנציאלים ברמה הפיזית, הסביבתית, התכנונית, הכלכלית והתיירותית. בהמשך ייבחנו עקרונות התכנון וחלופות. הוראות התכנית ומסמכיה האחרים יועברו להערות הועדות המחוזיות, לפני שהתכנית תובא לאישור המועצה הארצית והממשלה.

נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד