מינהל התכנון
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מינהל התכנון 
פרק הזמן הנדרש להוצאת היתרי בנייה צפוי להתקצר ב-2016

פרק הזמן הנדרש להוצאת היתרי בנייה צפוי להתקצר ב-2016

שר האוצר, משה כחלון אימץ את המלצת הדרג המקצועי במנהל התכנון שבמשרדו בדבר דחיית יישום חלק מהוראות החוק לעניין הנחיות מרחביות ואיסור התניית תנאים להיתר בניה בכשלושה חודשים עד ליום 3.4.16.

במסגרת "רפורמת הרישוי", תיקון מס' 101 לחוק התכנון והבניה נקבע כי יוקמו מכוני בקרה שיסייעו בייעול הליכי הרישוי, בד בבד עם שיפור הליכי הבקרה על איכות הבניה. בנוסף נקבע כי תוטמע מערכת מקוונת ("מערכת רישוי זמין") בוועדות המקומיות ברחבי הארץ. במסגרת החוק ניתנה לשר האוצר סמכות לדחיית ההוראות בנושאי הרישוי לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

 

מערכת דיווח פטור מהיתר
מסמך המדיניות לתכנון וניהול המרחב הימי של ישראל - ים תיכון – שלב א'- ניתוח מצב קיים
מכרז מס' 43/2015 מתן שרותי יעוץ תקשורת למיצוב תדמית וניהול משברים באמצעי התקשורת
מכרז מס' 45/2015 למתן שרותי יעוץ בתחום קידום תכניות מתאר כוללניות וקידום תכניות מפורטות לאגף לתכנון מקומי
קול קורא להגשת מועמדות להשתתף בקורס לבקרי תֶּכֶן וביצוע הבנייה
הודעה על איתור מועמדים שיוכלו לשמש כנציגים בעלי דעה מייעצת בועדות המקומיות
מינהל התכנון מוציא זו השנה השלישית דו"ח יישום תמ"א 38
תכנית עבודה שנתית משולבת לתכנון לשנת 2015
מכרז 40/2015 למתן שירותי יעוץ תחבורה למחוזות ולמטה מינהל התכנון
מפגש חשיפה לציבור - מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל
הותמ"ל אישרה להפקדה תכנית להקמת 3,000 יחידות דיור בהרצליה
הודעה על איתור מועמדים למינוי כחוקרים לפי סעיף 107א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
אושרה תכנית לכ- 10,000 יחידות דיור במתחם תל השומר
תמ"א 10/ ד/ 12 - תוכנית מתאר ארצית לטורבינת רוח
רפורמת התכנון - משרד הפנים העביר 75 מיליון ש"ח לוועדות התכנון המקומיות
מכרז מס' 25/2014 - למתן שרותי יעוץ להטמעת תהליכי תכנון ממוחשבים (תיב"מ) ולתפעול וריכוז שער המידע לרישוי ובנייה
אושרה תמא 37/ח - קבלה וטיפול בגז טבעי
מכרז 22/2013 מכרז חברות מתכננות - עדכון רשימת הישובים והצוותים
קול קורא - איתור מועמדים שיכולים לשמש כבעלי דעה מייעצת לשר (משקיפים ברשויות המקומיות)
המועצה הארצית אישרה להעביר לאישור ממשלה את תכנית המתאר הארצית למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות הגז הימיות של ישראל
איתור תכניות ועררים

 מידע על תוכניות

רפורמה בתכנון ובניה 
הגליון המקוון-מבאת ברשת

מערכת מידע גיאוגרפי

הזמנה ממידעתכנון

 שער הבניה

 יועצים
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד