מינהל התכנון
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מינהל התכנון 
שנתון התכנון 2013

מנהל התכנון שמח להציג את שנתון התכנון לשנת 2013.
השנתון מסכם את פעילות מינהל התכנון ולשכות התכנון בשנת 2013 במספרים ובהצגה של חלק ממכלול העבודה העשיר שהתקיים בשנה החולפת. קריאה מהנה.

מילון מונחים לעולם התכנון והבנייה (אפליקציה)
פנייה לאיתור יו"ר ועדות ערר למחוזות הדרום וירושלים
קול קורא - להגשת מועמדות להשתתף בקורס לבקרי תֶּכֶן וביצוע
דו"ח יישום תמ"א 38 לשנת 2013
פורום התכנון הממשלתי
פורסם נוהל תנאי סף להגשת תוכנית בסמכות מחוזית
דו"ח מסכם - היצע קרקע למגורים לשנת 2013
כנס ספקים למכרז להכנת תכניות מתאר מקומיות בהשתתפות למעלה מ- 40 מתכננים ונציגי משרדים
שנת העבודה 2014 נפתחת עם גליון "פודיום"
הועדה לתשתיות לאומיות אישרה את תתל 31 - תכנית להרחבת כביש החוף
פורסם מכרז פומבי מס' 22/2013 להכנת תכניות מתאר מקומיות עבור מינהל התכנון
תכניות מתאר כוללנית ליישוב
המועצה הארצית לתכנון ובנייה נתנה הוראה לעריכת תמ"א 47 – תכנית מתאר ארצית לתשתיות על במתחמי הדיון שבשטחי מחנות צה"ל המתפנים
ב 6.8.13 דנה המועצה הארצית בתכניות נמלי העתיד של ישראל בחיפה ובאשדוד והכריעה בעניינן
הפצת מידעון חודשי בנושאי רישוי ובנייה בארץ ובעולם
איתור תכניות ועררים

 מידע על תוכניות

מערכת מידע גיאוגרפי

הזמנה ממידעתכנון

 שער הבניה
 
 יועצים
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד