מינהל התכנון
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מינהל התכנון 
צעד נוסף בהעצמת יכולת התכנון והביצוע של הרשויות המקומיות בתחום התכנון והבנייה

צעד נוסף בהעצמת יכולת התכנון והביצוע של הרשויות המקומיות בתחום התכנון והבנייה
בצעד תקדימי העביר לראשונה מינהל התכנון, באמצעות הפורום למידע גיאוגרפי, אל כלל הרשויות וועדות התכנון המקומיות בארץ, מסד מידע המרוכז במאות שכבות מידע גאוגרפי לשימושן העצמאי לצרכי תכנון, תיאום תשתיות, שמירה על שטחים מוגנים, בדיקת תכניות ועוד.

המידע כולל בין היתר תכניות מקומיות, מחוזיות וארציות, קווי דלק, מסילות ברזל, שמורות טבע, אתרי עתיקות, ועוד

 

 

מערכת דיווח פטור מהיתר
מכרז מס' 45/2015 למתן שרותי יעוץ בתחום קידום תכניות מתאר כוללניות וקידום תכניות מפורטות לאגף לתכנון מקומי
קול קורא להגשת מועמדות להשתתף בקורס לבקרי תֶּכֶן וביצוע הבנייה
הודעה על איתור מועמדים שיוכלו לשמש כנציגים בעלי דעה מייעצת בועדות המקומיות
מינהל התכנון מוציא זו השנה השלישית דו"ח יישום תמ"א 38
תכנית עבודה שנתית משולבת לתכנון לשנת 2015
מכרז 40/2015 למתן שירותי יעוץ תחבורה למחוזות ולמטה מינהל התכנון
מפגש חשיפה לציבור - מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל
הותמ"ל אישרה להפקדה תכנית להקמת 3,000 יחידות דיור בהרצליה
הודעה על איתור מועמדים למינוי כחוקרים לפי סעיף 107א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
אושרה תכנית לכ- 10,000 יחידות דיור במתחם תל השומר
תמ"א 10/ ד/ 12 - תוכנית מתאר ארצית לטורבינת רוח
רפורמת התכנון - משרד הפנים העביר 75 מיליון ש"ח לוועדות התכנון המקומיות
מכרז מס' 25/2014 - למתן שרותי יעוץ להטמעת תהליכי תכנון ממוחשבים (תיב"מ) ולתפעול וריכוז שער המידע לרישוי ובנייה
אושרה תמא 37/ח - קבלה וטיפול בגז טבעי
מכרז 22/2013 מכרז חברות מתכננות - עדכון רשימת הישובים והצוותים
קול קורא - איתור מועמדים שיכולים לשמש כבעלי דעה מייעצת לשר (משקיפים ברשויות המקומיות)
המועצה הארצית אישרה להעביר לאישור ממשלה את תכנית המתאר הארצית למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות הגז הימיות של ישראל
המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה להחזיר לולנת"ע את נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים ואת נציג המוסדות המיישבים
תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ
איתור תכניות ועררים

 מידע על תוכניות

רפורמה בתכנון ובניה 
הגליון המקוון-מבאת ברשת

מערכת מידע גיאוגרפי

הזמנה ממידעתכנון

 שער הבניה

 יועצים
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד