מינהל התכנון
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מינהל התכנון 
הכרזת מתחמים מועדפים לדיור ביישובי מיעוטים

הכרזת מתחמים מועדפים לדיור ביישובי מיעוטים

ביום שני ה- 22.6.15 אישר קבינט הדיור את הצעת שר הפנים, ח"כ סילבן שלום, להכרזת 4 מתחמים מועדפים לדיור ביישובי מגזר המיעוטים- טורעאן, אבו גוש, טייבה ופוריידיס. משמעות הכרזה היא שניתן יהיה לקדם ולאשר תכניות במתחמים אלו במסלול תכנון ייעודי וממוקד, באמצעות הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל).


מטרת מסלול הותמ"ל היא לתעדף ולעודד אישור תכניות גדולות למגורים, על מנת להגדיל את המלאי התכנוני למגורים במדינה, זאת במסגרת מהלכים שננקטים להתמודד עם משבר הדיור.
סך כל יח"ד במתחמים אלו עומד על כ- 6,200 יחידות דיור (יח״ד). בנוסף למגורים, תכניות אלו עתידות לכלול גם שטחי ציבור, תעסוקה, מסחר ופתרונות תחבורתיים שונים- לטובת אוכלוסיית היישוב.

מערכת דיווח פטור מהיתר
תכנית עבודה שנתית משולבת לתכנון לשנת 2015
מכרז 40/2015 למתן שירותי יעוץ תחבורה למחוזות ולמטה מינהל התכנון
קול קורא להגשת מועמדות להשתתף בקורס לבקרי תֶּכֶן וביצוע הבנייה
מפגש חשיפה לציבור - מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל
הותמ"ל אישרה להפקדה תכנית להקמת 3,000 יחידות דיור בהרצליה
הודעה על איתור מועמדים למינוי כחוקרים לפי סעיף 107א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
אושרה תכנית לכ- 10,000 יחידות דיור במתחם תל השומר
תמ"א 10/ ד/ 12 - תוכנית מתאר ארצית לטורבינת רוח
רפורמת התכנון - משרד הפנים העביר 75 מיליון ש"ח לוועדות התכנון המקומיות
מכרז מס' 25/2014 - למתן שרותי יעוץ להטמעת תהליכי תכנון ממוחשבים (תיב"מ) ולתפעול וריכוז שער המידע לרישוי ובנייה
אושרה תמא 37/ח - קבלה וטיפול בגז טבעי
מכרז 22/2013 מכרז חברות מתכננות - עדכון רשימת הישובים והצוותים
קול קורא - איתור מועמדים שיכולים לשמש כבעלי דעה מייעצת לשר (משקיפים ברשויות המקומיות)
המועצה הארצית אישרה להעביר לאישור ממשלה את תכנית המתאר הארצית למתקני קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות הגז הימיות של ישראל
המועצה הארצית לתכנון ולבניה החליטה להחזיר לולנת"ע את נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים ואת נציג המוסדות המיישבים
תכנית מתאר ארצית לאתרי גפ"מ
המועצה הארצית אישרה את ההנחיות להכנתתסקיר השפעה על הסביבה בתמ"א 10/א/2/3 - תכנית מתאר ארצית להקמת יחידות ייצור חדשות באתר רדינג –ת"א
המועצה הארצית החליטה בישיבתה על עריכת שינוי בתכנית מתאר ארצית לבתי סוהר
ועדת השרים לענייני פנים ושירותים אישרה שתי תכניות ארציות לתשתיות
איתור תכניות ועררים

 מידע על תוכניות

רפורמה בתכנון ובניה

מערכת מידע גיאוגרפי

הזמנה ממידעתכנון

 שער הבניה

 יועצים
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד