פיקוח ארצי על הבחירות
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
פיקוח ארצי על הבחירות 
בחירות

היעוד המרכזי של היחידה לפיקוח על הבחירות הוא להבטיח ביצוע בחירות לרשויות המקומיות כהלכה ועל פי החוק. 

תפקידי היחידה:

 • ארגון וביצוע בחירות לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות לרבות תשלום מימון הבחירות.
 • הכנת פנקס הבוחרים לכל מועד בחירות, כנסת, רשויות.
 • תפעול תוכנת "אביב"- קליטת מועמדים/תומכים , חישוב ומימון בחירות.
 • טיפול בחקיקת בחירות בוועדות הכנסת ופרסומן.  

פעולות מרכזיות בארגון וביצוע בחירות:

 • הכנה ומסירת חומרי הצבעה לכל וועדות הקלפי – אלפונים, זהותון, מעטפות הצבעה, חוברות למועמדים/ רשימות.
 • פנקס בוחרים – הכנתו, פרסומו, טיפול בעררים, חתימת הפנקס והכנת עותקים למפלגות, וועדות בחירות, מנהלי בחירות.
 • משלוח הודעות לבוחר.
 • פרסום תשדירי שירות והודעות לציבור.
 • הדרכה והסמכת מנהלי בחירות.
 • פרסום חוזרים והנחיות לרשויות ולמנהלי הבחירות להכנות ולקיום הבחירות.
 • ניהול מערך מימון הבחירות ותשלום המימון.
 • הפעלת צוותי בקרה להפקת לקחים ולשיפור.  


 

כתובות וטלפוניםנושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד