פיקוח ארצי על הבחירות
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
פיקוח ארצי על הבחירות 
בחירות

היעוד המרכזי של היחידה לפיקוח על הבחירות הוא להבטיח ביצוע בחירות לרשויות המקומיות כהלכה ועל פי החוק. 

תפקידי היחידה:

 • ארגון וביצוע בחירות לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות לרבות תשלום מימון הבחירות.
 • הכנת פנקס הבוחרים לכל מועד בחירות, כנסת, רשויות.
 • תפעול תוכנת "אביב"- קליטת מועמדים/תומכים , חישוב ומימון בחירות.
 • טיפול בחקיקת בחירות בוועדות הכנסת ופרסומן.  

פעולות מרכזיות בארגון וביצוע בחירות:

 • הכנה ומסירת חומרי הצבעה לכל וועדות הקלפי – אלפונים, זהותון, מעטפות הצבעה, חוברות למועמדים/ רשימות.
 • פנקס בוחרים – הכנתו, פרסומו, טיפול בעררים, חתימת הפנקס והכנת עותקים למפלגות, וועדות בחירות, מנהלי בחירות.
 • משלוח הודעות לבוחר.
 • פרסום תשדירי שירות והודעות לציבור.
 • הדרכה והסמכת מנהלי בחירות.
 • פרסום חוזרים והנחיות לרשויות ולמנהלי הבחירות להכנות ולקיום הבחירות.
 • ניהול מערך מימון הבחירות ותשלום המימון.
 • הפעלת צוותי בקרה להפקת לקחים ולשיפור.  


 

כתובות וטלפונים