מינהל לשילטון מקומי
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מינהל לשילטון מקומי 
שלטון מקומי

מינהל השלטון המקומי הוא הגורם המקצועי במשרד הפנים, המופקד על אופיו ופעולתו של השלטון המקומי בארץ.
פעילות המינהל מכוונת לחיזוק מקומו של השלטון המקומי כגורם משמעותי בפיתוח איכות החיים של תושבי המדינה, מתן שירותים וטיפוח הקהילות המקומיות, תוך חיזוק הדמוקרטיה המקומית.

המינהל עוסק בהסדרת פעילות השלטון המקומי בישראל ובכלל זה:

 • תקצוב הרשויות המקומיות
 • קביעת מפת השלטון המקומי
 • הקמת רשויות ותאגידים
 • בקרה וביקורת, מתן אישורים בנושאי כח אדם ושכר
 • רישוי עסקים וחופי הרחצה
 • הדרכה וטיפול בנושאים פרטניים בהתאם לחוק

   

  מגזר יהודי

  מגזר לא יהודי

  מגזר יהודי יו"ש

  סה"כ

  עיריות

  61

  11

  4

  76

  מועצות מקומיות

  42

  70

  13

  125

  מועצות אזוריות

  44

  4

  6

  54

  מועצות מקומיות תעשייתיות

  2

   

  2

  סה"כ

  149

  85

  23

  257

 • וועדת העזבונות
  קול קורא לפתיחת מאגר חשבים מלווים
  תמיכה במוסדות ציבור המפעילים מתנדבים בתחומי הסיוע והטיפול בחללי אסונות
  רשויות מקומיות איתנות
  תמיכה בקריות חינוך
  עדכון סכומים בעניני מכרזים עפ"י המדד
  טבלת הנחות בארנונה לשנת 2011
  הנחיות תקציב לרשויות המקומיות לשנים 2012-2014
  מענק האיזון לתקציב הרשויות המקומיות
  הנחיות להגשת תב"ר שנתי
  הגשת מועמדות לקבלת ליווי לצורך הקמה והפעלה של תאגיד משותף של רשויות מקומיות - הארכת המועד האחרון להגשת הצעות
  הכשרה מתאימה ותנאי כשירות להסמכת פקחים בענין אכיפה סביבתית
  טופס בקשה של רשות מקומית לשינוי גבולות/חלוקת הכנסות
  הקצאת רזרבת שר לשנים 2010, 2011, 2012, 2013
  עדכוני שכר שנתיים - בכירים ונבחרים ברשויות המקומיות

  כתובות וטלפונים

  מידע על רשויות המקומיות  איגודי ערים

  אחריות חברתית ברשויות 2015 


  תוכנית הצוערים לשלטון מקומי
  איגרת המינהל לשלטון מקומי אפריל 2014
  מידע על רשויות המקומיות