הפעלת פורטל התמיכות והקצאות במשרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
הפעלת פורטל התמיכות והקצאות במשרד הפנים 
06/05/2012 
 

במסגרת הטמעת מערכת מרכבה במשרד הפנים נקבע כי החל משנת התקציב 2012 יכנס "פורטל התמיכות הממשלתי" לשימוש במשרדנו.

משמעות החלטה זו היא שנתוני בקשות התמיכה וההקצבה עבור תקציבי פיתוח לשנת 2012 ואילך ייקלטו על ידיכם באמצעות האינטרנט והכרטיס החכם, ישירות למערכת מרכבה.

חשוב לציין, שהשימוש במערכת מרכבה בתחום התמיכות וההקצבות יאפשר לכם לקבל תמונת מצב עדכנית ומהימנה יותר לגבי סטאטוס בקשות התמיכה והתשלומים הנובעים מהם, ולנו לתת לכם מענה מהיר ומקצועי יותר.