הפעלת פורטל התמיכות והקצאות במשרד הפנים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
הפעלת פורטל התמיכות והקצאות במשרד הפנים 
06/05/2012 
 

במסגרת הטמעת מערכת מרכבה במשרד הפנים נקבע כי החל משנת התקציב 2012 יכנס "פורטל התמיכות הממשלתי" לשימוש במשרדנו.

משמעות החלטה זו היא שנתוני בקשות התמיכה וההקצבה עבור תקציבי פיתוח לשנת 2012 ואילך ייקלטו על ידיכם באמצעות האינטרנט והכרטיס החכם, ישירות למערכת מרכבה.

חשוב לציין, שהשימוש במערכת מרכבה בתחום התמיכות וההקצבות יאפשר לכם לקבל תמונת מצב עדכנית ומהימנה יותר לגבי סטאטוס בקשות התמיכה והתשלומים הנובעים מהם, ולנו לתת לכם מענה מהיר ומקצועי יותר.

 
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד