תחום ניהול משאבי אנוש ברשויות המקומיות מתאפיין ברגולציה גבוהה המסדירה את תהליכי העבודה בתחומים השונים של פעילות משאבי אנוש באמצעות הנחיות, חקיקה וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.

גיבוש נהלי עבודה בתחום משאבי אנוש יסייע לכל העוסקים בתחום. נהלים אלה יוכלו לסייע לכלל הרשויות המקומיות.

לאור זאת, הושלם שלב א' בפרסום נהלים בתחום ניהול כח האדם. בהמשך יפורסמו נהלים נוספים.

יובהר כי נהלים אלה הינם נהלי עזר בלבד ובמידה וקיימת בין האמור בנהלים אלה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה/נוהל מחייב אחר הינו הנוסח הקובע.​

  • נושא:

    הזחה: