רשויות מקומיות

מינהל השלטון המקומי הוא הגורם המקצועי במשרד הפנים, המופקד על אופיו ופעולתו של השלטון המקומי בארץ.

פעילות המינהל מכוונת לחיזוק מקומו של השלטון המקומי כגורם משמעותי בפיתוח איכות החיים של תושבי המדינה,

מתן שירותים וטיפוח הקהילות המקומיות, תוך חיזוק הדמוקרטיה המקומית.

המינהל עוסק בהסדרת פעילות השלטון המקומי בישראל ובכלל זה:

  • תקצוב הרשויות המקומיות
  • קביעת מפת השלטון המקומי
  • הון אנושי ברשויות המקומיות
  • רישוי עסקים וחופי הרחצה
  • הדרכה וטיפול בנושאים פרטניים בהתאם לחוק

​