הוועדה הגאוגרפית מרכז אשר הוקמה בחודש מאי 2017, דנה בסוגיות מגוונות ובכלל זה שינוי גבולות בין רשויות מקומיות, חלוקת הכנסות, שינוי מעמד מוניציפאלי, הקמת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, איחוד רשויות מקומיות או פירוקן ותיקון אי-התאמות גבול.

בין הסוגיות בהן עסקה ועוסקת הוועדה ניתן למצוא את סוגיית חלוקת ההכנסות מנתב"ג, בחינת השיוך המוניציפאלי של אוניברסיטת בר אילן, הקמת אשכול 'השרון', שינוי גבולות בין המועצה המקומית ג'לג'וליה לבין המועצה האזורית דרום השרון, שינוי גבולות בין המועצה המקומית קדימה צורן לבין המועצה האזורית לב השרון, שינוי גבולות המועצה המקומית כפר ברא ועוד.​​​

                        


                        

​​