בישראל, ישנן 257 רשויות מקומיות, מתוכן 53 מועצות אזוריות המאגדות בתוכן כ-980 ועדים מקומיים. כל שינוי בגבולותיהן המוניציפאליים, רצון של רשויות מקומיות לקידום חלוקת הכנסות מרשויות הסמוכות אליהן או שינוי במעמדן המוניציפאלי מחייב את המלצת מנכ"ל המשרד ואישורו של שר הפנים.  בכדי שיוכל השר לקבל החלטה בנושא, הוא נדרש לקבל המלצה באמצעות ועדה ציבורית, לאחר שקיים דיונים בהם תשמע את כלל הצדדים בלב פתוח ונפש חפצה בסוגיה הנדונה.

לצורך קידום ראייה רוחבית ואזורית הוקמו שבע הוועדות הגאוגרפיות במשרד הפנים, המהוות ועדות קבועות הפועלות באופן שוטף ורציף, תוך בחינה מתמידה של המרחב המוניציפאלי עליהן הם מופקדות. כל ועדה פועלת במרחב הכולל בין 40 ל- 60 רשויות מקומיות, שיש ביניהן קשר מרחבי ואזורי. הוועדות בוחנות סוגיות מגוונות כגון שינויי גבולות בין הרשויות המקומיות, חלוקת הכנסות מאזורים מניבים כמו אזורי תעשייה, מסחר, שירותים, בסיסי צבא, מחצבות ועוד, הפיכת רשויות ממועצות מקומיות לעיריות ולעיתים גם איחוד רשויות מקומיות.

הוועדה הגאוגרפית חיפה הוקמה בספטמבר 2016 ומאז החלה הקמתן של שאר הוועדות. החל באביב 2017 פועלות באופן שוטף גם שש הוועדות הנוספות – הוועדה הגאוגרפית גליל עליון – עמקים, הוועדה הגאוגרפית גליל מערבי, הוועדה הגאוגרפית מרכז, הוועדה הגאוגרפית ירושלים, יו"ש ושפלה, הוועדה הגאוגרפית דרום והוועדה לבחינת שינויי גבולות במועצות אזוריות. הליך הקמת הוועדות הגאוגרפיות לווה בשינוי אופן תפעול הוועדות והתשתית המקצועית המלווה אותן.

כל ועדה גאוגרפית פועלת על פי נושאים מוגדרים, במסגרת מנדט הוועדה, כפי שזה נקבע על ידי מנכ"ל משרד הפנים. מנדט הוועדה מתעדכן מידי מספר חודשים בדרך כלל בהמשך לבקשות אשר יוגשו למשרד הפנים על ידי הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה השונים וכן גם כתוצאה מיוזמות משרד הפנים עצמו.

הוועדות מתכנסות מידי שבוע ופועלות בשקיפות ובשיתוף פעולה מול הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה, ארגוני המגזר השלישי, תושבים וגורמים רלוונטיים נוספים המעורבים בנושאים בנדונים בוועדות. הציבור הרחב מוזמן גם הוא לקחת חלק ולהשתתף בדיונים הפומביים שנקבעים על ידי הוועדות, בהתאם לנושאים המעניינים אותו ונוגעים לחייו היומיומיים.