אשכול נגב מערבי

 

הרכב

שם רשותמעמד חברתי-כלכלימס' תושבים לפי מרשם אוכלוסין 10/2015
עיריית אופקים328,509
מועצה אזורית אשכול614,587
מועצה אזורית בני שמעון79,277
מרחבים מועצה אזורית512,606
עיריית נתיבות333,349
עיריית רהט258,259
מועצה אזורית שדות נגב59,401
עיריית שדרות424,694
מועצה אזורית שער הנגב67,718

 

בעלי תפקידים באשכול

דרג נבחרדרג מקצועי
סיגל מורן, ראש מוא"ז בני שמעון, יו"ר האשכול

אורי פינטו, מנכ"ל האשכול

pintouri@gmail.com

 

להרחבה על האשכול ותחומי פעילות:   דף פרופיל