מידע על תוכניות, עררים ופרוטוקולים
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מידע על תוכניות, עררים ופרוטוקולים 
 

איתור תוכנית

איתור תכנית וישות תכנונית

איתור תכניות, עררים, בקשות לפי נתונים: מספר ישות, שם ומטרות, מחוז, מרחב תכנון ישוב, רחוב, גוש / חלקה, תאריכי אישור ותאריכי ישיבות

מערכת מידע גיאוגרפי

מערכת גיאוגרפית

צפייה בתשריטים של תכניות ארציות מחוזיות ומקומיות ומפות רקע

טיפים לשימוש במערכת גיאוגרפית

טיפים לשימוש במערכת מידע גאוגרפית

מערכת מידע גיאוגרפי

הזמנה ממידעתכנון

מרכז המידע "מידע תכנון" מאפשר לכלל הציבור לרכוש מידע גיאוגרפי ותכנוני של משרד הפנים במחיר השירות בלבד. כאן ניתן למצוא קטלוגים של החומרים הקיימים ולבצע הזמנה

תוכנית בתהליך הפקדה

תכניות בהליך הפקדה

צפייה ברשימת התכניות בסמכות ועדה ארצית ומחוזית הנמצאות בהליך הפקדה

תכניות לעיון הציבור

תכניות לעיון הציבור

צפייה בתכניות בסמכות ארצית - שהועברו לעיון הציבור

החלטות מוסדות תכנון

החלטות מוסדות תכנון

צפייה בפרוטוקול החלטות של מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים: קובץ הפרוטקול ופרטי סעיפי הישיבה. ניתן לבצע חיפושים לפי מחוז, ועדה ותאריכי הישיבות.

הודעות תכנון ובניה

הודעות בעינייני תכנון ובניה
קבצי תקנון ותשריט - החל מ 15/07/10

צפייה בהודעות בעינייני תכנון ובניה עבור תכניות בסמכות מחוזית וארצית - כולל קבצי תקנון ותשריט לתכניות שפורסמו החל מ 15/07/10

הודעות תכנון ובניה

הודעות בעינייני תכנון ובניה
קבצי תקנון ותשריט - עד 15/07/10

צפייה בהודעות בעינייני תכנון ובניה עבור תכניות בסמכות מחוזית וארצית - כולל קבצי תקנון ותשריט לתכניות שפורסמו עד 15/07/10

כניסה למנויים

כניסה למנויי תכנון ובניה

כניסה למגישי תכניות, חברי מוסודת תכנון ועוד
לתמיכה ניתן לפנות לכתובת: mavat@moin.gov.il

מדריך למנויים

מדריך לכניסה למנויי תכנון ובניה באמצעות כרטיס חכם (PDF)

 מדריך למנויים

כרטיס חכם התקנה והדרכה

היכן מנפיקים כרטיס חכם ?

 

 

 

 

 

תכניות ויישויות נוספות


עררים

עררים על החלטת ועדה מקומית

עררים על החלטת ועדה מחוזית

עררים על החלטת הולקחש"פ

עררים על החלטת הולחוף

 


מוסדות תכנון ארציים


מוסדות התכנון המחוזיים