מאגרי מידע
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
מאגרי מידע 
    http://www.moin.gov.il/hodaot_tichnun6הצג הסברים
    http://www.mavat.moin.gov.il/agssite/Default.aspx7הצג הסברים
    https://plan.mavat.moin.gov.il/MavatPM/Login.aspx?ReturnUrl=%2fMavatPM%2fDefault.aspx8הצג הסברים
    http://www.pnim.gov.il/Apps/PubWebSite/MainMenu.nsf/4DF815EA4AC4E503C2256BA6002EE732/6C83D3CD013AA7EEC22577880041B881/$FILE/News.pdf9הצג הסברים
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV9.aspx?tid=91&esid=1010  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=31&bid=3011  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV8.aspx?tid=812  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV9.aspx?tid=92&esid=2013  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=314  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=31הצג הסברים
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV5.aspx?tid=51&bid=1202הצג הסברים
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV5.aspx?tid=52&bid=1303הצג הסברים
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/wait.aspx?Page=Forms%2FSV2.aspx%3Ftid%3D24הצג הסברים
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/wait.aspx?Page=Forms%2FMessages.aspx%3Ftid%3D10005הצג הסברים
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=38&bid=6015  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=34&bid=8016  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/wait.aspx?Page=Forms%2FSV3.aspx%3Ftid%3D36%26bid%3D10017  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/wait.aspx?Page=Forms%2FSV3.aspx%3Ftid%3D35%26bid%3D9018  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/wait.aspx?Page=Forms%2FSV3.aspx%3Ftid%3D37%26bid%3D11019  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=71&did=-1&fid=10&cid=1020  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=72&did=-1&fid=200&cid=1021  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=74&did=-1&fid=160&cid=1022  
  מינהל התכנון http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=73&did=-1&fid=155&cid=1023  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=75&did=1&fid=10&cid=10024  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=76&did=2&fid=10&cid=20025  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=77&did=3&fid=10&cid=30026  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=78&did=4&fid=10&cid=40027  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=79&did=5&fid=10&cid=50028  
    http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=76&did=2&fid=10&cid=20029  
  מינהל לשלטון מקומי http://www.moin.gov.il/ContactToUs/Documents/rasotmekomit.xls    
  מינהל לשלטון מקומי /ContactToUs/Documents/vadamekomit.xls    
rasotmekomit.xls
כתובות רשויות מקומיות        
נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד