פניות הציבור
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
פניות הציבור 
 
יצירת קשר 

לפניות בנושא מרשם האוכלוסין בנושאים הבאים: תעודת זהות, דרכון, ויזה, עובדים זרים, עובדים פלסטינאים ומעמד אישי נא להתקשר למרכז שירות ומידע בטלפון: 

3450 *  או  1222-3450

בנושאים נוספים הקשורים לרשות האוכלוסין וההגירה ניתן ליצור קשר גם בדרכים הבאות:

בדואר: מחלקת  פניות הציבור רשות ההגירה והאוכלוסין, מסילת ישרים 6 ירושלים 94584

בפקס: 02-6294750

בטלפון: 02-6294701 בין השעות 13:00-15:00

בדואר אלקטרוני:  info@piba.gov.il

באתר האינטרנט: http://www.piba.gov.il

פניות למחלקת אשרות יעשו באמצעות טפסים מקוונים באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

 אשרות מחלקת פניות הציבור במשרד הפנים מטפלת בנושאים שבסמכותה בתחום תכנון ובנייה ,שלטון מקומי, פיקוח על הבניה ופיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות .

לפניות בנושא הרשויות המקומיות – ראשית יש לפנות לרשות המקומית נשואת הבקשה או התלונה.

בנושאים נוספים הקשורים ליחידה לפניות הציבור במשרד הפנים ניתן ליצור קשר גם בדרכים הבאות:

בדואר : מחלקת פניות הציבור משרד הפנים ת.ד. 1333 ירושלים 91012 

בדואר אלקטרוני : בשימוש בטופס המקוון לפניות הציבור

בפקס: 02-6293323

בטלפון: 02-6293354 בין השעות 13:00-15:00

 

משרד הפנים איננו אחראי לנושא גביית קנסות חנייה וארנונה, אשר הינם באחריות הרשות המקומית. בנושאים אלה נא לפנות ישירות לרשות המקומית.

 

לפניות בנושא תעודת נישואין - נא לפנות למועצה הדתית בה נרשמתם לנישואין

לפניות בנושא תעודת אזרח ותיק - נא לפנות למשרד לאזרחים ותיקים

בטלפון 02-6547025

בפקס 02-6547049 :

דוא"ל :  ezrach.vatik@pmo.gov.il
למידע נוסף , ניתן גם לפנות למוקד 8840  * של המשרד לאזרחים ותיקים .

 

 

ליצירת קשר בנושאים טכניים הקשורים לאתר ,נא שלחו דואל לכתובת טופס המשוב

  

אנו מודים על הפנייה למשרד הפנים ומקווים לתת לכם את השירות הטוב ביותר

 

 

 

 

 

נושאיםאיחוד רשויותאנרגיהארנונהאוגדן הנחיות מינהל התכנוןאשראי לרשויות מקומיותאתרי רחצהחקיקה בתחום עבירות בניהבחירות במועצות האזוריותבחירות ברשויות המקומיותבחירות לכנסתביקורת בשלטון המקומיהדרכה ופיתוח ארגוני בשלטון המקומי/מערכת המפעמיםהריסות,קנסות ומאסריםהרפורמה בתהליכי התכנון ורישוי הבניההתחדשות עירוניתהדרכות בנושא בחירותהמרחב הימיועדות בנושאים מוניציפלייםועדת יישוביםחוקי עזרחיוב אישיחיזוק מבנים מפני רעידות אדמהחרום וביטחוןחשיבות הדיווח על בניה לא חוקיתכוח אדם ושכר ברשויותמוסדות תכנון ברמה הארציתיחידת התפעולמוסדות התכנון ברמה המחוזיתמחקר ומידעמידע גיאוגרפימימון בחירותמענקי משרד הפניםמערכת מקוונת להגשת תוכניות - מבא"תמפת השלטון המקומינוהל מבא"ת - (מבנה אחיד לתכנית)ניגוד עניניםסביבה חופיתסמכויות המפקח על הבניהעדות דתיותעשייה במקרקעיןפינוי, סעד, חללים (פס"ח)פנקס הבוחריםקרקע ומיםרישוי והיתר בניהרישוי מפעלים בטחונייםרישוי עסקיםשטחים פתוחיםשימור מבנים ואתריםתאגידים עירונייםתחבורהתכנון כולל משולב (תמ"א 35)תכניות להאצת בניה למגוריםתוכנית הבראה לרשויות המקומיותתקציב בלתי רגילתקציב רגילתשתיות תקשורתדיור ותמ"לתמ"א 1 - תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד