פניות הציבור
דלג לתוכן ראשי
 
 
العربية
פניות הציבור 
 
יצירת קשר 

ניתן לשלוח למשרד הפנים פניות בנושאים הבאים:  שלטון מקומי, שעון קיץ, עדות לא יהודיות, בחירות ברשויות המקומיות, חופי רחצה ורישוי עסקים באמצעות הטופס המקוון  המצ"ב.

בנושאים הבאים : תעודת זהות, דרכון, ויזה, מעמד אישי, עובדים זרים ועובדים פלסטינאים נא  לפנות

לרשות האוכלוסין וההגירה:

http://www.piba.gov.il  
מרכז מידע: 3450 * או 1222-345

פניות ציבור, רשות ההגירה והאוכלוסין-  מסילת ישרים 6 ירושלים 94584

טלפון: 02-6294701 בין השעות 13:00-15:00 , פקס: 02-6294750

info@piba.gov.il
פנייה למחלקת אשרות באמצעות
   טופס מקוון

משרד הפנים:

פניות ציבור, משרד הפנים ת.ד. 1333 ירושלים 91012

 טופס מקוון לפניות ציבור

פקס: 02-6293323

טלפון: 02-6293354 בין השעות 13:00-15:00

תלונות לגבי התנהלות הרשות המקומית ראשית יש להפנות בכתב להתייחסות מבקר הפנים ברשות המקומית הרלוונטית. במידה ותשובת הרשות המקומית איננה מספקת לדעתכם, ניתן לפנות למשרד הפנים בטופס המצ"ב בצירוף העתק פנייתכם לרשות המקומית והתייחסות הרשות המקומית,  במידה ונתקבלה התייחסות בכתב תוך 45 יום מיום משלוח הפנייה.

לתשומת לבכם גביית קנסות חנייה וחובות ארנונה הינם באחריות הרשות המקומית- נא לפנות לרשות המקומית.

פניות בנושאי תכנון ובנייה ופיקוח על הבניה יש להפנות למשרד האוצר

פניות לגבי כלי ירייה יש להפנות למשרד לביטחון פנים

לפניות בנושא תעודת נישואין - נא לפנות למועצה הדתית בה נרשמתם לנישואין

לפניות בנושא תעודת אזרח ותיק - נא לפנות למשרד לאזרחים ותיקים

 

טלפון 02-6547025  פקס 02-6547049 :מוקד 8840 *  דוא"ל :   ezrach.vatik@pmo.gov.il

 

 

ליצירת קשר בנושאים טכניים הקשורים לאתר , שלחו טופס משוב

 

תודה על פנייתכם למשרד הפנים.