אודות משרד הפנים

​​​​​​​משרד הפנים אחראי על התחומים הבאים: 

 • שלטון מקומי:
  • תכנון מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומית
  • תקצוב ופיקוח על פעילות  הרשויות המקומיות והגופים הנלווים אליהן
  • לווי והכוונת הפעילות של הרשויות המקומיות
  • פיקוח ובקרה על פעילות הרשויות המקומיות
  • קביעת גבולות מוניציפאליים בין רשויות
  • קביעת מדיניות ופיתוח שירותי החירום ברשויות המקומיות
  • רישוי עסקים – באזורים בהם אין רשויות מקומיות

 • בחירות ברשויות המקומיות
  • אישור פנקס הבוחרים 
  • אישור רשימות מועמדים 
  • ניהול הליך הבחירות 
  • פרסום תוצאות הבחירות

 • עדות לא יהודיות- תקצוב ופיקוח על פעילותן של העדות הלא יהודיות בישראל 

​​​

 • שעון קיץ- הודעה על מועד תחילת שעון וסיומו


 • חופי רחצה:
  • הכרזה על חופי רחצה
  • קביעת תקנים לנקודות הצלה
  • פיקוח על חופי הרחצה 
  • פתיחת עונת הרחצה בישראל
  • סגירת חופים בשל זיהום או העדר מצילים

 •