בעלי תפקידים במשרד הפנים

​​​​​​​​​​​​​​שר הפנים -  ח"כ אריה מכלוף דרעי
סגן שר הפנים -  משולם נהרי

הנהלת מטה המשרד

 • המנהל הכללי של משרד הפנים -  מר מרדכי כהן
 • סמנכ"ל בכיר למינהל והון אנושי- מר שמעון מעתוק
 • חשב המשרד - מר רונן לוי
 • יועץ משפטי - עו"ד יהודה זימרת
 • דובר המשרד - מר אבי פירסט
 • מבקרת פנים - עו"ד איריס נחמני שוחט
 • מנהל אגף בכיר לתכנון מדיניות - מר ליאור שחר

 

מנהלי יחידות ארציות

 • מנהל המינהל לשלטון מקומי  - 
 • מנהלת מינהל פיתוח ברשויות המקומיות - גב' אדית בר
 • המפקחת הארצית על הבחירות - גב' ענת אסרף חיוט
 • מנהל מינהל לחרום וביטחון ​ - מר אלי רגב
 • מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות הממונה על החשבונות - גב' עפרה ברכה
 • מנהל אגף בכיר לעדות דתיות - מר יעקב סלאמה      
 • ​​ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי - מר אברהם מינס​

הנהלת המחוזות

 • ממונה מחוז תל אביב - גב' כרמית פנטון
 • ממונה מחוז מרכז - מר יונתן בר סימן טוב
 • ממונה מחוז יו"ש והמפקחת הארצית על הקייטנות - גב' תמי נאסה​
 • ממונה מחוז ירושלים  - מר חיים יפרח​​
 •  ממונה מחוז צפון  - מר בועז יוסף
 • ממונה מחוז חיפה - מר פאיז חנא
 • ממונה מחוז דרום - הגב' לילי פיינטוך

  •