חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נחקק ב-19 למאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.